Σ. Λαζαρίδης (ΕΧΑΕ): Σημαντική πηγή κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις το Χ.Α. – Ακολουθεί τον δρόμο της Ευρώπης

SL_PHOTO_NEW_smallΩς μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Σωκράτης Λαζαρίδης.

Στο περιθώριο κοινής συνέντευξης με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), o Σ. Λαζαρίδης υποστήριξε πως «οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ένα σημαίνοντα ρόλο να παίξουν στην ενδυνάμωση του ρόλου των Χρηματιστηρίων ως μηχανισμών άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις».

Παράλληλα, τόνισε πως «η εναρμόνιση στο τομέα των υποδομών των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης θα συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα και τη διαφάνεια των αγορών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών».

Τέλος, διέτεινε πως «η ΕΧΑΕ παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες που κάνει η ESMA για τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης, οι οποίες επικεντρώνονται μεταξύ άλλων και στην εφαρμογή της EMIR που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα αυτήν την περίοδο».

Εκ μέρους της ESMA, ο Steven Maijoor επισήμανε πως «ο ρόλος των κεφαλαιαγορών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις οικονομίες των χωρών της Ευρώπης. Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες στην Ευρώπη τα Χρηματιστήρια είναι αυτά που μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η ρύθμιση και η εποπτεία που διέπει τις κεφαλαιαγορές προσφέρει την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη λειτουργία τους στους επενδυτές»

SHARE