Συνεγγυητικό: Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

finallogo

Σε σώμα συστήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Πρόεδρος του Συνεγγυητικού ορίζεται εκ νόμου ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δηλαδή ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης.

Αντίθετα μέσω εκλογών ψηφίστηκαν οι: Σπύρος Κυρίτσης (πρόεδρος ΣΜΕΧΑ) στη θέση του Αντιπροέδρου, Μιχάλης Καραμανώφ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Νίκος Πετροπουλάκης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και οι κ.κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Γιάννης Πολυχρονίου, Φαίδωνας Ταμβακάκης και Χ. Γκότσης ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής.

SHARE