Συμφωνία Ηλεκτρονικής Αθηνών με τράπεζες για ρύθμιση δανείων

Σε συμφωνία και με τις 4 πιστώτριες τράπεζές της για τη μετατροπή του 96,6% του δανεισμού της από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο κατέληξε η Ηλεκτρονική Αθηνών.

Ήτοι από το σύνολο των 38,250 εκ. ευρώ που είχε βραχυπρόθεσμο δανεισμό ο Όμιλος τα 36,943 εκ. ευρώ μετετράπησαν σε μακροπρόθεσμο και το υπόλοιπο των 1,307 εκ ευρώ παραμείνει βραχυπρόθεσμο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση .

Σε ανακοίνωσή της η Ηλεκτρονική Αθηνών σημειώνει ότι η κίνηση αυτή όχι μόνο καταδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη των τραπεζών προς την Ηλεκτρονική αλλά αυξάνει και τα κεφάλαια κίνησης. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βελτιώνει σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου

SHARE