ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Στην ΕΚΤ η εποπτεία των τραπεζών από τον Νοέμβριο 2014 – Τι συμφώνησε το Ecofin

bank-union-720x404Oι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξαν σε συμφωνία για μερικά από τα βασικά σημεία της πολυσυζητημένης τραπεζικής ένωσης.

Η  ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 4 Νοεμβρίου του 2014, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Ecofin.
Οι υπουργοί Οικονομικών, επιμένουν ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Για τη μετάβαση προς τον μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών, η ΕΚΤ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών, μέσω του νέου γύρου των stress tests.
“Πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τη συνολική αξιολόγηση για τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism – SSM) και των αποτελεσμάτων από τα stress test για τις υπόλοιπες τράπεζες, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα προετοιμάζουν συγκεκριμένες και φιλόδοξες στρατηγικές για την αναδιάρθρωση όπως αρμόζει σε περίπτωση που προκύψουν τρωτά σημεία. Αυτές οι στρατηγικές θα δίνουν προτίμηση στις λύσεις του ιδιωτικού τομέα και θα παρέχουν ίσους όρους για διασυνοριακές και εγχώριες εξαγορές και συγχωνεύσεις”, αναφέρουν σχετικά οι υπουργοί Οικονομικών”, αναφέρει το ανακοινωθέν.Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψουν κεφαλαιακά ελλείμματα η καθιερωμένη ιεραρχία θα τεθεί σε ισχύ – πρώτα ιδιωτικές πηγές και στη συνέχεια εθνικά και κοινοτικά εργαλεία.Στην πρώτη περίπτωση, οι τράπεζες θα πρέπει να αντλούν κεφάλαια στην αγορά, να διακρατούν κέρδη, να προχωρούν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και σε άλλες δράσεις αναδιάρθρωσης, να εμπλέκονται σε ασκήσεις διαχείρισης των κινδύνων και να αντλούν κεφάλαια από άλλες ιδιωτικές πηγές.

Εφόσον αυτό δεν είναι αρκετό ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης της αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κινητοποιούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό θα περιλαμβάνει και τα δημόσια δίκτυα ασφαλείας όπου ενδείκνυται, αναφέρουν οι υπουργοί Οικονομικών.

Σε περίπτωση προσφυγής σε δημόσιους μηχανισμούς ασφαλείας θα τεθεί σε ισχύ το ακόλουθο πλαίσιο:

-Στην πρώτη περίπτωση τα εθνικά πλαίσιο θα ενεργοποιηθούν.

Καθώς το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool) που προβλέπεται στην Οδηγία Τραπεζικής Ανάκτησης και Εξυγίανσης (BRRD) δεν ισχύει κατά το χρόνο της διεξαγωγής των τραπεζικών ελέγχων, ο καταμερισμός των βαρών θα γίνει με πλήρη σεβασμό των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε. διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Όλα τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι έχουν τεθεί σε ισχύ όλα τα αναγκαία εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να προχωρήσουν στον καταμερισμό των βαρών. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα.

Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η συνοχή σε όλη αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να διασφαλιστεί.

– Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον δεν επαρκούν οι εθνικοί μηχανισμοί, θα είναι διαθέσιμα τα κοινοτικά και διεθνή εργαλεία:

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας  (ESM) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κατάλληλη σειρά και ειδικότερα:

Αρχικά, ο ESM μπορεί να διαθέσει χρηματοοικονομική βοήθεια μέσω των συνήθων διαδικασιών του για την ανακεφαλαιοποίηση ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος με τη μορφή ενός δανείου στο κράτος μέλος, μετά το κατάλληλο bail-in και με πλήρη σεβασμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στη συνέχεια, το εργαλείο της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης με μέγιστο όριο έκθεσης τα 60 δισ. ευρώ – για το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καλέσει το Eurogroup να οριστικοποιήσει τις οδηγίες – θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν υιοθετηθεί και μετά τη σύσταση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Οι υπουργοί Οικονομικών σημειώνουν ταυτόχρονα ότι η νέα ρύθμιση των εποπτικών αρχών στην Ευρωζώνη με ανάληψη από την ΕΚΤ της εποπτικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θα δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις στην αγορά όσον αφορά την αυστηρότητα της συνολικής αξιολόγησης.

Τονίζουν ταυτόχρονα ότι η συμμετοχή ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους και η χρήση εναρμονισμένων ορισμών, για θέματα που περιλαμβάνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεταξύ άλλων, θα υποστηρίζουν περαιτέρω την εικόνα της συνολικής αξιολόγησης.

SHARE