Στα ταμεία του Δημοσίου τα χρήματα των λογαριασμών καταθέσεων που δεν κινούνται πάνω από 20 χρόνια – Υπολογίζονται σε 3 δισεκατομμύρια

mpaoulo me leftaΜία πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού στις «αδρανείς καταθέσεις» που βάσει νέου νόμου τον Ιανουάριο  θα μπαίνουν σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό και τα ποσά αυτά θα πηγαίνουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» δεν έτυχε της ανάλογης του μεγέθους δημοσιότητας.

Αδρανείς λοιπόν καταθέσεις, είναι οι καταθέσεις σε τράπεζες που ανήκουν μάλλον σε λογαριασμούς πεθαμένων, καθώς έχουν να κινηθούν πάνω από 20 χρόνια. Είναι επίσης πιθανό, οι λογαριασμοί αυτοί να μην είναι σε γνώση των κληρονόμων τους, οι οποίοι φυσικά, αν γνώριζαν την ύπαρξή τους, δε θα τους είχαν – σε τέτοιες εποχές μάλιστα – σε αδράνεια. Η  Κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να  ενεργοποιήσει το Κατοχικό Νομοθετικό Διάταγμα 1195 του 1942, σύμφωνα με το οποίο οι καταθέσεις σε μετρητά και οι τόκοι τους περιέχονται οριστικά στο Δημόσιο εφόσον δεν αναζητηθούν από τους δικαιούχους τους για μια 20ετία.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, καθώς  και επί υπουργίας Γ.  Αλογοσκούφη είχε επιχειρηθεί να βρεθούν  και να δημευτούν λογαριασμοί καταθέσεων που δεν είχαν παρουσιάσει κίνηση επί 20ετία. Τότε όμως, είτε … λεφτά υπήρχαν είτε … βρέθηκαν από αλλού, οπότε το θέμα πάγωσε.

Το υπουργείο Οικονομικών ανάθεσε σε ειδική ομάδα στελεχών να καταγράψουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που συμπλήρωσαν 20ετία ακινησίας το διάστημα από 1/1/1991 έως 31/12/2011 προκείμενου να περιέλθουν στα κρατικά ταμεία. Ο συντονισμός της ομάδας εργασίας  για το θέμα αυτό, έχει ανατεθεί στον Κωνσταντίνο Τσαμαδιά, Αν. Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

 

SHARE