Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας “Πλαίσιο”

plaisio-theseis-ergasias

Στις 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ όπου εξελέγη νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχτική ανακοίνωση, το νέο Δ.Σ. με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

SHARE