ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: Στροφή στην ανάπτυξη κάνουν οι «27» για να μην …σκάσει η “βόμβα” της ανεργίας

5657E1EF34500A72C72FF22598AF41D9Ιδιαίτερη προτεραιότητα στη στήριξη της απασχόλησης των νέων και την προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, θέλουν οι «27», όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της διήμερης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους «27», ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη στήριξη της απασχόλησης των νέων και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει τον Ιούνιο στην αξιολόγηση των πολιτικών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων καθώς και στην υλοποίηση του Συµφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Οι «27» τόνισαν οτι  η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας πρέπει να συµβαδίζουν µε καλά σχεδιασµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, µε σκοπό την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ θα της επιτρέψει να δανείσει επιπλέον 60 δισ. ευρώ προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, πράγµα το οποίο, σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, θα συµβάλει καταλυτικά στην υλοποίηση σχεδίων αξίας έως 180 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015.

SHARE