ΣΤΟ ΣτΕ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ste4Ζητά την ακύρωση των πρόσφατων Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών και των διπλωματούχων Μηχανικών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών μαζί με τεχνικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα ζητώντας την ακύρωση των πρόσφατων Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών και των διπλωματούχων Μηχανικών.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών σήμερα στην εποχή της κρίσης που απαιτούνται δομικές ορθολογικές μεταρρυθμίσεις στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας κατόρθωσαν να παραπλανήσουν το κοινό και τη Βουλή και να επιτύχουν εν κρυπτώ και παραβύστω την ψήφιση φωτογραφικών διατάξεων, που ευνοούν συντεχνιακά συμφέροντα και περιορίζουν τις επαγγελματικές ελευθερίες επιστημόνων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων που προορίζονται να δραστηριοποιηθούν και να καινοτομήσουν στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη λειτουργία και συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, των τεχνικών έργων και της βιομηχανίας.
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών απέστειλε ήδη στην Κυβέρνηση, στους Αρχηγούς των Κομμάτων, στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, στο ΤΕΕ και στους Επιστημονικούς-Επαγγελματικούς Συλλόγους εργασία στην οποία τεκμηριώνεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού στη χώρα μας δεν διέπεται από τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Αρχές που οφείλει να τηρεί με ευλάβεια κάθε δημοκρατική Πολιτεία.
Ευελπιστούμε ότι οι ενέργειες του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών θα ευαισθητοποιήσουν συνειδήσεις και θα συμβάλλουν στην ανατροπή ενός καθεστώτος που απενεργοποιεί το τεχνικό δυναμικό της χώρας και τροχοπεδεί την ανάπτυξή της».

SHARE