ΣΒΕΕ: Στόχος η μεταποίηση να ανέλθει στο 20% του ΑΕΠ ως το 2020

Ο πρόεδρος του ΣΒΕΕ Νίκος Πέντζος ( Πηγή: ΕΥΡΟΚΙΝΗΣΗ)
Ο πρόεδρος του ΣΒΕΕ Νίκος Πέντζος 

Η επαναφορά της μεταποιητικής δραστηριότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής είναι μια λύση για την έξοδο από την κρίση στην Ελλάδα. Επιπλέον, στόχος της Ελλάδας πρέπει να είναι η συμμετοχή της μεταποίησης να ανέλθει κατά 20% τουλάχιστον στην παραγωγή του ΑΕΠ ως το 2020, όπως ανέφερε ο κ. Νίκος Πέντζος, πρόεδρος του ΣΒΕΕ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος).
Σημειώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2013 ο ΣΒΕΕ θα πραγματοποιήσει εκλογές όπου αναμένεται να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης. Εν τω μεταξύ, ο ΣΒΕΕ ανέφερε ότι η  πραγματική οικονομία πρέπει να ενισχυθεί μέσω της άμεσης πληρωμής των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, ο συμψηφισμός των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του δημοσίου, η μείωση των μισθολογικών εισφορών κατά 25%, κ.ά.

SHARE