ΣΒΒΕ: 56η η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με το WCY

Logotypo_SVVE

Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2016 δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως εθνικός εκπρόσωπος του “Institute for Management Development” (IMD) στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2015 σημείωσε υποχώρηση κατά έξι (6) θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 56η θέση μεταξύ 61 χωρών από την 50η την οποία κατείχε κατά την περσινή χρονιά.

Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη τέσσερις μεγάλες ομάδες παραγόντων: η “Οικονομική Αποδοτικότητα”, η “Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα”, η “Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα” και οι “Υποδομές”. (συνολικά αξιολογούνται περισσότεροι από 340 δείκτες).

•    Στην κατηγορία των δεικτών της “Οικονομικής Αποδοτικότητας”, η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή όγδοη θέση (58η) για το 2015, διατηρώντας την ίδια θέση όπως και την προηγούμενη χρονιά,

•    Στην κατηγορία των δεικτών της “Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας”, η Ελλάδα υποχωρεί κατά δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 59η θέση, σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 61 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. (Η Ελλάδα “τρίτη” από το τέλος)

•    Στην κατηγορία των δεικτών της “Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας”, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται 57η από την 43η θέση που κατείχε το 2013, σημειώνοντας υποχώρηση κατά δεκατέσσερις (14) θέσεις, και, τέλος,

•    Στην κατηγορία των “Υποδομών” σημειώνεται επίσης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας κατά τρεις θέσεις: συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2014, η χώρα μας για το 2015 κατατάσσεται στην 38η θέση, οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας περίπου στη θέση που είχε το 2013.
Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2016) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2015.

Σημειώνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για δέκατη Πέμπτη (15η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), (www.iobe.gr) το οποίο παρείχε τα μακροοικονομικά δεδομένα που αφορούσαν στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για το 2015.

Δείτε εδώ όλη τη σχετική ανακοίνωση.

SHARE