Πως θα μπουν λεφτά στα ακίνητα – Καινοτομίες εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

ETAIREIES EPENDYSEON AKINHTONΣύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού RED,  η Κυβέρνηση, μέσα από την τολμηρή αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδυτικές ακινήτων επιδιώκει να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό.

Δίνεται μάλιστα με το νέο σ/ν, η δυνατότητα ίδρυσης και διατήρησης εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία θα έχει το χαρτοφυλάκιο της εκτός συνόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προνομιακή φορολόγηση, καθώς οι εταιρείες αυτές έχουν ανώτατο φορολογικό συντελεστή 2‰ επί του ενεργητικού, οποιαδήποτε δε καταβολή φόρου για αγορά ακινήτου εκτός Ελλάδας, θα μπορεί να συμψηφιστεί.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή πριν το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουν πολλά funds από το εξωτερικό, να επενδύσουν με ασφάλεια στη χώρα μας μέσα από τις υφιστάμενες ΑΕΕΑΠ, ή εκείνες που έχουν υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι τομές

Τρεις βασικές καινοτομίες εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Τις ΑΕΕΑΠ. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα να συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες (JV), η δεύτερη τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται σε συμβάσεις παραχώρησης και η τρίτη τις βάζει στο παιχνίδι της τουριστικής κατοικίας, καθώς μπορούν να συμμετέχουν σε αναπτύξεις και μέρος του χαρτοφυλακίου τους να περιλαμβάνει -υπό προϋποθέσεις- κατοικία.

Επιπλέον, ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ ενδυναμώνεται με στόχο να προσελκύσει ξένα κεφάλαια σε μια οικονομία που ασφυκτιά, παρά το γεγονός ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος φαίνεται να εκλείπει.

Και αυτό σε μια περίοδο που οι Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity Funds) έχουν βγει ως πωλητές ακινήτων, καθώς πολλά από τα funds που διαχειρίζονται ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους και οι διαχειριστές αναζητούν κέρδη.

Έτσι μέσα σε μια δεκαετία βλέπουμε να αντιστρέφεται το ποσοστό των εισηγμένων σε σχέση με τα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα (80% / 20%) και να χρησιμοποιούνται τα REITs ως αναπτυξιακό εργαλείο, όπως και στις ΗΠΑ μετά την ύφεση των αρχών της δεκαετίας του ’90, όπου σε διάστημα 8 ετών έδωσαν ώθηση 1400% στον κλάδο των ακινήτων, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση του κατά $162 δισ.

SHARE