Πως θα κινηθούν μετοχές (ΗΠΑ), πετρέλαιο, χρυσός – Εκτιμήσεις της BlackRock

Οι αμερικανικοί δείκτες βρέθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά το γεγονός ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία έδειξαν σημάδια αδυναμίας. Η BlackRock εκτιμά ότι οι μετοχές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό, ενώ τους επόμενους μήνες οι διακυμάνσεις θα αυξηθούν σημαντικά.

Η BlackRock αποκλείει κατηγορηματικά την ύπαρξη φούσκας στις αμερικανικές μετοχές παραθέτοντας τα παρακάτω επιχειρήματα:

– Σύμφωνα με διάφορες μεθόδους αποτίμησης, οι μετοχές διαπραγματεύονται στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο ή και κάτω από αυτόν. Το λεγόμενο book value των μεγάλων αμερικανικών μετοχών είναι στο 2,25x ενώ και τα P/E είναι στα 15x.
– Η αποτίμηση των αμερικανικών μετοχών είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη κατά το 2000 και το 2007
– Ακόμα και μετά από το ράλι του πρώτου τριμήνου, οι μετοχές δείχνουν σχετικά φθηνότερες σε σχέση με τα ομόλογα.

Η BlackRock δίνει την απάντηση και σχετικά με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντιστροφή των αγορών.

Ο πρώτος λόγος που θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση των αγορών είναι η μείωση των εταιρικών κερδών ή της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι μια νέα κρίση στην Ευρώπη και ο τρίτος λόγος είναι κυρίως γεωπολιτικού χαρακτήρα γεγονότα.

Χρυσός, πετρέλαιο

Η πορεία των δυο εμπορευμάτων εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κίνηση του δολαρίου. Αν η άνοδος του δολαρίου συνεχιστεί, χρυσός και πετρέλαιο δεν έχουν σημαντικές πιθανότητες ανόδου.

Βραχυπρόθεσμα, το πετρέλαιο αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα αν και θα παραμείνει εξαιρετικά ευμετάβλητο. Εάν η Κίνα επιβεβαιώσει μια επιβράδυνση της ανάπτυξης, οι πιέσεις θα ενταθούν.

Όσον αφορά το χρυσό, η εικόνα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Η νομισματική πολιτική της Fed είναι αυτή που θα καθορίσει την πορεία του χρυσού. Εάν υπάρξει αύξηση επιτοκίων, τότε ο χρυσός θα δεχθεί σημαντικές πιέσεις.

SHARE