Πως θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Οι ιδιώτες μέτοχοι, φαίνεται πως οριστικά κερδίζουν την παρτίδα και ηγούνται  της νέας πορείας του τραπεζικού συστήματος.  Η ανακεφαλαιοποίηση που προωθείται, δίνει και στο χρηματιστηριακό ταμπλώ νέες προοπτικές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο euro2day, το σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προβλέπει την αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών καθώς και την κάλυψη με CoCos ως και του 33,3% της νέας κεφαλαιακής δομής των τραπεζών.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

Η ρύθμιση  θα επιτρέπει στις τράπεζες τον συμψηφισμό ζημιών από το PSI+ , σε ορίζοντα 30ετίας, με φορολογικές υποχρεώσεις σε επίπεδο ομίλου και όχι μόνο σε επίπεδο μητρικής, όπως ισχύει σήμερα. Η παραπάνω ρύθμιση θα επιτρέψει στην Τ.τ.Ε. να αναγνωρίσει το σύνολο του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των συστημικών τραπεζών ως και 5,9 δισ. ευρώ, λόγω και της επικείμενης αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 28%.

Ως και το 33,3% της νέας κεφαλαιακής δομής από CoCos

Τα κεφάλαια, που θα προέλθουν από έκδοση τίτλων CoCos μπορεί να αντιστοιχούν ως και το 33,3% των βασικών εποπτικών κεφαλαίων μιας τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Το σχέδιο προβλέπει, ότι τουλάχιστον το 6% του σταθμισμένου ενεργητικού κάθε τράπεζας θα καλύπτεται από βασικά εποπτικά κεφάλαια, που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Το υπόλοιπο, για να ανέλθει το Core Tier I σε τουλάχιστον 9% μπορεί να καλυφθεί από CoCos.

Σημαντικό: Στο 9% το Core Tier I ως και το 2015

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια ( EBA Core Tier I), που να αντιστοιχούν στο 9% του σταθμισμένου ενεργητικού τους ως και το τέλος του 2015. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Απριλίου, το οποίο προέβλεπε ότι το Core Tier I θα διαμορφωνόταν σε 9% το 2012 και θα αυξανόταν σε 10% την 1η Ιουλίου του 2013.Από την παραπάνω αλλαγή μειώνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών κατά περίπου 2 δισ. ευρώ.

Αυξήσεις κεφαλαίου για να ανέλθει το Core Tier I άνω του 6%

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα αντλήσουν μέσω ΑΜΚ τα κεφάλαια που χρειάζονται, προκειμένου να ανεβάσουν το Core Tier I σε τουλάχιστον 6%. To υπόλοιπο θα έχει, ήδη, καλυφθεί με CoCos, μια και όπως αποκάλυψε το draft του Μνημονίου οι εκδόσεις CoCos θα προηγηθούν των ΑΜΚ.

Έτσι, τράπεζες με θετικά, σήμερα, ίδια κεφάλαια,θα έχουν κεφαλαιακή δομή που θα αποτελείται κατά 66,7% από κοινές μετοχές και κατά 33,3% από CoCos.

Για τις τράπεζες, όμως, με αρνητικά, σήμερα, ίδια κεφάλαια, η παραπάνω σχέση μεταβάλλεται υπέρ των κοινών μετοχών, καθώς μεγαλώνει το σύνολο των κεφαλαίων που θα πρέπει να καλυφθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου, ώστε να ανέλθει το Core Tier 1 σε τουλάχιστον 6%.

Σε κάποιες περιπτώσεις,όπως για παράδειγμα στην Alpha, το ύψος της ΑΜΚ με έκδοση κοινών μετοχών θα μειωθεί τόσο πολύ, που ενδέχεται η αύξηση να καλυφθεί αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους και το Τ.Χ.Σ. να καλύψει μόνο την έκδοση των CoCos.

Στο 7% με ετήσια προσαύξηση το επιτόκιο για CoCos

Τα Contingent Convertibles, θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα μετατρέπονται αυτόματα σε μετοχές, εφόσον το Core Tier I υποχωρήσει κάτω του 6%, ή εφόσον το κρίνει απαραίτητο η εποπτική αρχή. Δικαίωμα επαναγοράς τους δίνεται στις τράπεζες και όχι στους ιδιώτες. Αν δεν αποπληρωθούν ως το τέλος της πενταετίας μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές.

Θα εκδοθούν με αρχικό επιτόκιο 7%, το οποίο θα προσαυξάνεται, ετησίως, κατά 0,5%. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της πενταετίας το επιτόκιο θα έχει φθάσει στο 9,5%. Η κλιμακούμενη αύξηση του επιτοκίου λειτουργεί ως κίνητρο για να επαναγορασθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τις τράπεζες.

Πρακτικά, οι τράπεζες θα μπορούν, εφόσον βγάζουν κέρδη και διαθέτουν Core Tier I πάνω του 9%, να επαναγοράζουν CoCos, ήδη, από το πρώτο χρόνο. Βέβαια με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες εικάζεται ότι πρακτικά θα διαθέτουν δυνατότητα επαναγοράς από το 2014, και αυτό εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά για την ελληνική οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο.

Θα τελούν υπό διαπραγμάτευση τα warrants

Επιπρόσθετα, η ευρεία χρήση CoCos και η δυνατότητα αγοράς τους από τις τράπεζες, μειώνει το κόστος επαναγοράς των τραπεζών από τους ιδιώτες. Και αυτό γιατί όσοι μπουν στις ΑΜΚ θα λάβουν δικαιώματα αγοράς (warrants) για μικρότερο αριθμό κοινών μετοχών, κυριότητας του Τ.Χ.Σ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιώτες που θα μπουν στις αυξήσεις θα έχουν τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να εξαγοράσουν το σύνολο των κοινών μετοχών, που θα αποκτήσει το Τ.Χ.Σ, ως εγγυητής κάλυψης της ΑΜΚ.

Αυτό σημαίνει ότι, αν οι ιδιώτες καλύψουν το 10% της ΑΜΚ, που αποτελεί και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, και το Τ.Χ.Σ το υπόλοιπο 90%, θα λάβουν 9 warrants για κάθε 1 μετοχή. Τα warrants θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χ.Α., κάτι που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως επιπρόσθετο κίνητρο για τη συμμετοχή των ιδιωτών στις ΑΜΚ.

Οι ιδιώτες θα μπορούν ανά εξάμηνο να εξασκούν τα warrants σε προκαθορισμένη τιμή αγοράς, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από την τιμή διάθεσης, συν την σταθερή απόδοση του Τ.Χ.Σ, η οποία θα αυξάνεται κατά 1% κάθε εξάμηνο.

Αν δηλαδή η ΑΜΚ διενεργηθεί στο 1 ευρώ, ο ιδιώτης με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου θα μπορεί να εξασκεί τα warrants στην τιμή των 1,01 ευρώ. Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου η τιμή εξάσκησης θα είναι στα 1,02 ευρώ και στην συμπλήρωση τριετίας θα έχει φθάσει στα 1,06 ευρώ.

SHARE