Προς επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος

Τα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αποτελούν μέρος της πολύπλευρης κρίσης της ελληνικής οικονομίας και η έξοδος από την κρίση αυτή προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη απάντηση.

Πέρα από αυτό, υπερβολές, στρεβλώσεις, πελατειακές συμπεριφορές και βεβαίως οι δημογραφικές εξελίξεις, όπως και η ανεργία που θέτει εκτός εισφορών τεράστιο αριθμό πολιτών, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα για το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας.

Το σίγουρο είναι ότι τα προβλήματα του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος δε μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά παρά μόνο με μία αποτελεσματική στρατηγική εξόδου από την κρίση της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια για το δημοκρατικό επανασχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας για την ελληνική οικονομία και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης δημόσιο και αλληλέγγυο, καθολικό και αναδιανεμητικό, που θα είναι ισχυρό και βιώσιμο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Θεωρούμε ότι πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών και να έχει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά.

Επίσης δεσμευόμαστε για ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για το οποίο ο χαρακτηρισμός «δημόσιο» δεν είναι τυπικό κριτήριο οργάνωσης και νομικής μορφής αλλά ουσιαστική πολιτική και συνταγματική δέσμευση για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία και την εγγύηση για την μακροπρόθεσμη και άμεση παροχή αξιοπρεπών κοινωνικών παροχών.

Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να παραμείνει ο βασικός πυλώνας για τις συντάξεις και την υγεία, πιστεύουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να έχει αναπτυξιακό μέλλον στην Ελλάδα μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που θα εγγυάται την αξιοπιστία της.  Η αξιοπιστία άλλωστε είναι αφετηρία για τη σημαντική ανάκαμψή της στο μέλλον, ανάκαμψη που θα έρθει με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίζει την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς μέσω του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Εκείνο που χρειάζεται είναι η διαμόρφωση εποπτικών αρχών από τον ίδιο τον ασφαλιστικό κλάδο, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της αγοράς, για την οποία άλλωστε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια, καθώς υστερεί σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα στηρίξει χωρίς καμία επιφύλαξη τη διατήρηση και την αναβάθμιση του κοινωνικού πυλώνα της ασφάλισης τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα των συντάξεων. Αυτό οριοθετεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Ο κοινωνικός αυτός πυλώνας που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα ενισχύσει θα βασίζεται σε ένα σύστημα καθολικής προσφοράς υπηρεσιών δημόσιας υγείας κι ένα αναδιανεμητικό σύστημα σύνταξης.

Η Χρυσούλα Νικολάου είναι Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ ΑΘΗΝΑΣ.

xr.nikolaou

SHARE