Πιστοποίηση από την Tableau για τη SingularLogic

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, ως Bronze Reseller & Service Partner, από την Tableau.

 Η πιστοποίηση αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων επιχειρηματικής ευφυίας (Β.Ι.) και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να παράγουν κατανοητές πληροφορίες, στην πλατφόρμα Tableau.

Παγκόσμια κορυφαία πλατφόρμα στον χώρο της επιχειρηματικής ευφυίας και αναλύσεων, η Tableau, δημιουργεί τις σύγχρονες τάσεις για το πώς οι άνθρωποι των επιχειρήσεων μπορούν να αξιοποιούν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Ενοποιεί τις διαφορετικές πηγές δεδομένων της επιχείρησης, επιτρέποντάς της να δημιουργήσει τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και τις αναλύσεις που χρειάζεται, ώστε να απολαμβάνει ουσιαστική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, για τη λήψη έγκαιρων και στοχευμένων αποφάσεων.

H SingularLogic έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυίας, προσφέροντας λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων και επενδύει στρατηγικά στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας της στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αυτή της Tableau, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν.

SHARE