Παντελάκης: Με δική μας πρωτοβουλία η ανάκληση της άδειας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ανακοινώνει ότι με πρωτοβουλία της και σχετικό αίτημά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδειά της μόνον ως προς την υπηρεσία της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Η παραπάνω ανάκληση ζητήθηκε σύμφωνα με το δικαίωμα που δίνει στην εταιρεία η παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 21 του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ προσφέρει την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου μέσω της εταιρείας Assetwise Capital Management ΑΕΠΕΥ στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει, καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE