Παγκρήτια Τράπεζα: Νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την απασχόληση των νέων

pagkrhtiaτα 40 εκ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της νέας σύμβασης ύψους 20 εκ. ευρώ που υπεγράφη πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και μέσω της παράτασης χρήσης της υφιστάμενης σύμβασης, με διαθέσιμο υπόλοιπο περίπου 20 εκ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά προορίζονται για χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων για Επενδυτικά Σχέδια και Κεφάλαια Κίνησης με έμφαση στην απασχόληση άνεργων νέων, μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».

Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, εφαρμόζεται ήδη τον τελευταίο 1,5 χρόνο από την Παγκρήτια και εντάσσεται στο πρόγραμμα υπέρ της απασχόλησης των νέων που θέσπισε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών μελών και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Το εξειδικευμένο αυτό προϊόν προορίζεται για τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους νέους.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα κ. Jonathan Taylor:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει επενδύσεις που άπτονται των τοπικών θεμάτων και ξεκλειδώνουν οικονομικές ευκαιρίες σ΄όλη την Ευρώπη. Είμαστε ευτυχείς που συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και από κοινού βοηθούμε τις τοπικές επιχειρήσεις που επιζητούν να δημιουργήσουν θέσεις για νέους. Αυτό είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και ευελπιστούμε να επεκτείνουμε αυτή τη δέσμευσή μας και με άλλες τοπικές τράπεζες τους επόμενους μήνες».

Στο πλαίσιο της πολύχρονης επιτυχημένης συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκρήτια έχει υπογράψει συμβάσεις συνολικού ύψους 175 εκ. €, εκ των οποίων τα 155 εκ. € έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η παραγωγή και εμπορία τροφίμων, ενώ ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν εκταμιευτεί και τα 40 εκ. € που πλέον είναι στην διάθεση της Τράπεζας για τη βελτίωση της επιχειρηματικής ρευστότητας.

Ειδικότερα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που απασχολούν νέους, η Τράπεζα έχει διαθέσει περίπου 15 εκ. € σε τρείς επιχειρήσεις στην Κρήτη που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.
Οι ευνοϊκοί όροι στις χρηματοδοτήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουν ενισχύσει σημαντικά την οικονομία της Κρήτης και έχουν συμβάλλει στη διαφορετική δυναμική που αυτή παρουσιάζει σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτών των νέων συμβάσεων, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να εντάξουν στο δυναμικό τους άνεργους νέους, να χρηματοδοτηθούν με ακόμη ανταγωνιστικότερο επιτόκιο. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ανθρώπων, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας.

SHARE