ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

synta3hΔιαβατήριο στην έξοδο για σύνταξη νωρίτερα από τα προβλεπόμενα δίνουν μια σειρά από ευνοϊκές διατάξεις στο ισχύον ασφαλιστικό σύστημα που καταγράφουν «ΤΑ ΝΕΑ». Πρόκειται για το πακέτο εξαγοράς πλασματικών χρόνων, μέτρο που έχει σώσει χιλιάδες ασφαλισμένους.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο Μνημόνιο προβλέπονται:

– Η αύξηση από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67), αλλά και η αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων.

– Η άμεση ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2013 των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας – έτη ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφωθούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη (3863/2010). Με τον τρόπο αυτόν από το 2013 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης είτε με 15 έτη ασφάλισης στα 67.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά και την αύξηση των ετών ασφάλισης εξαιρούνται:

– Οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

– Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

– Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας (Νόμος 4024/2011).

– Οσοι έχουν τις προϋποθέσεις να αποχωρήσουν ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

–  Οσοι κατοχυρώνουν ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τις κατ’ έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον νόμο Λοβέρδου δύνανται να συνταξιοδοτηθούν υπό τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή, διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οσοι δηλαδή συμπλήρωσαν το 2010 και το 2011 ή συμπληρώνουν ώς τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας που ζητά ο νόμος (θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αντίστοιχα και όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 ή του 2012, αλλά δεν έχουν την ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης δεν θίγονται καθώς κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με το όριο ηλικίας που ισχύει την κάθε χρονιά.

– Εξαιρούνται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων, όπως τυφλοί και από τα δύο μάτια, παραπληγικοί/ τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%: αυτοί συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις.

– Οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας.

– Οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και του 50ού (μειωμένη σύνταξη) ή 55ου έτους της ηλικίας (πλήρης σύνταξη).

Πηγή: Τα Νέα

SHARE