ΠΡΟΤΑΣΗ – ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ: Κεφαλαιοποίηση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και πληρωμή τους με χαμηλές δόσεις έως το 2020

MIXALOS EVEAΤην κεφαλαιοποίηση των χρεών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την αποπληρωμή τους με χαμηλές δόσεις έως το 2020, ζητεί με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, αλλά και να ενισχυθούν τα έσοδα του ΙΚΑ και των άλλων Ταμείων.

Στην επιστολή του, ο κ. Μίχαλος εισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «με την ολοκληρωμένη πρόταση που σας υποβάλλουμε, θεωρούμε ότι θα δοθεί λύση όχι μόνο στο τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, και εκ του οποίου έχουν προκύψει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά θα ενισχύσει τα έσοδα και του ΙΚΑ και των άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, αφού θα δίνει τη δυνατότητα ευνοϊκής καταβολής δόσεων από μέρους των επιχειρήσεων».

Ο επικεφαλής της ΚΕΕΕ ζητεί η ρύθμιση αυτή να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο και να αποτελέσει νόμο του κράτους.

Ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής

Η πρόταση προβλέπει την κεφαλαιοποίηση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το τέλος του 2012 και τον διακανονισμό με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής έως το 2020.

Επίσης προβλέπεται μπόνους (έκπτωση 5%) στις εργοδοτικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που καταβάλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διακανονισμού.

Αναλυτικά, η πρόταση της ΚΕΕΕ, προβλέπει:

1) Κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι τις 31/12/2012.

2) Επιχειρήσεις που οφείλουν ληξιπρόθεσμα ποσά έχουν δύο επιλογές:
α. εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων
β. υπάγονται από 1/1/2013 έως 31/12/2020 στον παρακάτω διακανονισμό:

– από 1/1/2013 έως 31/12/2013 καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές
– από 1/1/2014 έως 31/12/2014 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 1% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 200€ και ανώτατο τα 50.000€
– από 1/1/2015 έως 31/12/2015 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 2% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 250€ και ανώτατο τα 60.000€
– από 1/1/2016 έως 31/12/2016 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 3% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 300€ και ανώτατο τα 70.000€
– από 1/1/2017 έως 31/12/2017 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 4% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 350€ και ανώτατο τα 80.000€
– από 1/1/2018 έως 31/12/2018 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 5% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 400€ και ανώτατο τα 90.000€
– από 1/1/2019 έως 31/12/2019 καταβάλουν τις τρέχουσες και επιπλέον 6% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής με ελάχιστο όριο τα 500€ και ανώτατο τα 100.000€
– για το υπόλοιπο της οφειλής, από 1/1/2020 εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων.

3) Επιχειρήσεις που καταβάλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διακανονισμού, από 1/1/2014 το συνολικό ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους μειώνεται σε ποσοστό 5%.

4) Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση διακανονισμού των οφειλών τους, μετά την παρέλευση εκάστου δωδεκάμηνου συνεπούς και αδιάλειπτης τήρησης των όρων του διακανονισμού, μειώνονται σε ποσοστό 10% τα πρόσθετα τέλη.

5) Επιχειρήσεις που δεν καταβάλουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και δεν τηρούν τη ρύθμιση στην οποία έχουν υπαχθεί στερούνται της δυνατότητας υποβολής Μηνιαίας Αναλυτικής Δήλωσης μέσω Διαδικτύου.

Στις περιπτώσεις αυτές η Δήλωση υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα διακανονίσει τις οφειλές της, υπαγόμενη στο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών.

SHARE