ΠΓΔΜ: 25η η Ελλάδα μεταξύ των χωρών προέλευσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για το 2016, από την τρίτη θέση στην οποία βρισκόταν το 2015.

Αυτό αναφέρεται στο Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας, που εκδόθηκε σήμερα από το Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην ΠΓΔΜ-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΠΓΔΜ ανήλθε, το 2016, σε 358,46 εκατ. ευρώ (από 216,72 εκατ. ευρώ το 2015), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ κατατάσσεται η Γερμανία, με 39,86 εκατ. ευρώ (από την τέταρτη με 39,28 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ έπονται η Ολλανδία, η οποία διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, αν και με μεγάλη μείωση του κεφαλαίου (από 94,45 εκατ. ευρώ το 2015 σε 27,96 εκατ. ευρώ) και η Τουρκία με 24,61 εκατ. ευρώ (από την πέμπτη θέση με 27,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Η Ελλάδα κατατάσσεται, βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, στην 25η θέση, μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ (το 2016), με συνολικό ποσό 0,96 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι το 2015 βρισκόταν στην 3η θέση (με 43,75 εκατ. ευρώ) από την 81η το 2014 (με αποεπένδυση 3,25 εκατ. ευρώ) και την 85η το 2013 (με αποεπένδυση 0,91 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ, σε επίπεδο σωρευτικών άμεσων επενδύσεων, κατά το χρονικό διάστημα 1997-2015, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η θέση (με 477,3 εκατ. ευρώ και 10,8% επί του συνόλου των ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ), μετά την Ολλανδία (με 960 εκατ. ευρώ – 21,8% επί του συνόλου των ΑΞΕ) και την Αυστρία (524,9 εκατ. ευρώ – 11,9% επί του συνόλου των ΑΞΕ).

Όσον αφορά στην τομεακή κατανομή των ΑΞΕ στην οικονομία της ΠΓΔΜ, το μεγαλύτερο μέρος τους εξακολουθεί να απορροφάται από τη μεταποίηση, με 106,95 εκατ. ευρώ (από 58,94 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ έπονται οι τομείς των ορυχείων-λατομείων, με 20,92 εκατ. ευρώ (από -189,09 εκατ. ευρώ το 2015), των κατασκευών, με 19,55 εκατ. ευρώ (από 36,98 εκατ. ευρώ το 2015) και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 17,84 εκατ. ευρώ (από 46,30 εκατ. ευρώ το 2015).

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος-ΠΓΔΜ το 2016

Το 2016, η Ελλάδα ήταν ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της χώρας μετά τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σερβία, με μερίδιο 5,73% (από 6,1% το 2015) επί του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας ΠΓΔΜ). Η αξία του διμερούς όγκου εμπορίου ανήλθε σε 597,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της ΠΓΔΜ, έχοντας καλύψει το 7,4% των εισαγωγών της, το 2016 (από 7,8% το 2015) και στην έβδομη θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των εξαγωγών της ΠΓΔΜ (με ποσοστό 3,4% επί του συνόλου των εξαγωγών, από 3,7% το 2015). Είναι, δε, ο μακράν μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαιοειδών της χώρας.

Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ (τα οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα της ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές προς την ΠΓΔΜ κινούνται πτωτικά, κατά την τελευταία τριετία. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας, με πτωτικές τάσεις του πλεονάσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE