Οι τράπεζες…«εισχωρούν» στα φορολογικά στοιχεία των οφειλετών!

Οι τράπεζες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία των οφειλετών τους, ακόμη και αν αυτά εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι, οι δανειστές θα μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν στοιχεία από τις ΔΟΥ για τους οφειλέτες τους, αλλά όχι αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων.

Ο οφειλέτης, αν δεν επιθυμεί τη χορήγηση απόρρητων φορολογικών στοιχείων στον πιστωτή του, οφείλει να παραιτηθεί από την αίτησή του για ρύθμιση των χρεών του.

SHARE