Οι νέοι μισθοί δικαστικών, γιατρών, καθηγητών πανεπιστημίου και στρατιωτικών

Μεγάλο τσεκούρι στις αποδοχές των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, θεσπίζει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά, οι απώλειες για γιατρούς, δικαστικούς, στρατιωτικούς και καθηγητές, εκτός από την πλήρη απώλεια των δώρων, έχουν ως εξής, σύμφωνα με τα βασικά επιδόματα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
Πρόεδρος ΑΠ και αντίστοιχοι

3.023

4.134

-1.111

Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι

2.880

3.721

-841

Αρεοπαγίτης και αντίστοιχοι

2.525

3.307

-782

Εφέτης και αντίστοιχοι

2.258

2.894

-636

Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι

2.009

2.480

-471

Πρωτοδίκης και αντίστοιχοι

1.778

2.067

-289

Πάρεδρος Πρωτοδικείου και αντίστοιχοι

1.511

1.654

-143

Ειρηνοδίκης δ’ τάξης

1.369

1.488

-119

Οι απώλειες για ένα εφέτη (και για αντίστοιχου βαθμού δικαστικούς ) φτάνουν τα 979 ευρώ.
Και αυτό γιατί: Χάνει 636 ευρώ τον μήνα από τον βασικό μισθό, 134 ευρώ από το επίδομα βιβλιοθήκης και 209 ευρώ από την πάγια αποζημίωση παραμονής στην έδρα.

Πρακτικά δηλαδή θα δει αναδρομικά από τις αρχές Αυγούστου τις μηνιαίες απολαβές (μόνο από τα παραπάνω) να μειώνονται κατά 979 ευρώ (προσγειώνεται στα 3.278 ευρώ τον μήνα από 4.257 ευρώ).

Οι απώλειες για έναν ειρηνοδίκη γ’ ή δ’ τάξης φτάνουν τα 331 ευρώ τον μήνα, καθώς χάνει 119 ευρώ τον μήνα από τον βασικό μισθό, 28 ευρώ από το επίδομα βιβλιοθήκης και 184 ευρώ από το επίδομα παραμονής στην έδρα.

Οι μηνιαίες απολαβές του θα μειωθούν δηλαδή αναδρομικά από τα 2.476 ευρώ στα 2.145 ευρώ.

Τα βασικά επιδόματα των δικαστικών

Το επίδομα για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. ορίζεται στα ποσά:

*316 ευρώ για τους Ειρηνοδίκες Γ΄ και Δ΄ Τάξης, Παρέδρους Πρωτοδικείου και αντίστοιχους (σήμερα 344,08)
* 420 ευρώ για Πρωτοδίκη, και αντίστοιχους (σήμερα 487,97)
* 456 για Πρόεδρο Πρωτοδικών και αντίστοιχους (σήμερα 563,04)
* 460 για Εφέτη και αντίστοιχους (σήμερα 594,32)
* 470 για Πρόεδρο Εφετών, Αεροπαγίτη και αντίστοιχους (σήμερα 625)
* 485 για Αντιπρόεδρο και αντίστοιχους (σήμερα 656,88)
* 500 για Πρόεδρο και αντίστοιχους (σήμερα 688,16)

Η πάγια αποζημίωση, λόγω παραμονής στην έδρα κ.λπ., ορίζεται στα ποσά:

* 560 ευρώ, για δικαστές από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων, μέχρι τον βαθμό του Προέδρου Ανώτατου Δικαστηρίου (σήμερα 769,12 ευρώ)
* 460 ευρώ για δικαστές από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ΄ Τάξης μέχρι τον βαθμό του Πρωτοδίκη (σήμερα 644,44 ευρώ).

Σημ.: Τα οριζόμενα ποσά για έξοδα παράστασης των μνημονευόμενων βαθμών δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με τα καταβαλλόμενα σήμερα.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ


ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.580

2.054

-474

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

238

291

-53

ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

225

274

-49

ΣΥΝΟΛΟ

2.043

2.620

-577

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.513

1.759

-246

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

205

252

-47

ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

195

237

-42

ΣΥΝΟΛΟ

1.913

2.248

-335

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.321

1.468

-147

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

174

212

-38

ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

164

200

-36

ΣΥΝΟΛΟ

1.659

1.880

-221

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.007

1.027

-20

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

190

230

-40

ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

123

150

-27

ΣΥΝΟΛΟ

1.320

1.407

-87

Βαριές οι απώλειες και για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ένας ειδικευόμενος θα χάσει 87 ευρώ τον μήνα από βασικό μισθό, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και βιβλιοθήκης και από τα 1.320 ευρώ τον μήνα θα προσγειωθεί στα 1.407. Ουσιαστικά οι απώλειες είναι μεγαλύτερες καθώς μειώνεται ο συντελεστής για το ωρομίσθιο των εφημεριών (στο 0,0042 του βασικού μισθού).

Για ένα επιμελητή Α’ οι μηνιαίες απώλειες φτάνουν τα 369 ευρώ (335 ευρώ από βασικούς μισθούς στα επιδόματα συν 34 ευρώ από το επίδομα ευθύνης), ενώ θα μετρήσει και αυτός της απώλειες από τις εφημερίες

Τα βασικά επιδόματα των γιατρών

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δικαιούνται:
* Επίδομα θέσης ευθύνης: Ορίζεται σε 156 ευρώ για συντονιστές διευθυντές και για όσους διευθυντές ασκούν χρέη συντονιστή (σήμερα 190,26 ευρώ).

* Ωρομίσθιο εφημεριών: Υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042 (αντί 0,0059) επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

* Αποζημίωση εφημεριών διευθυντών νοσοκομείων α’ ζώνης: Η μηνιαία αποζημίωση των συντονιστών διευθυντών νοσοκομείων Α΄ Ζώνης και των διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων είναι ίση με το 30% του βασικού μισθού του συντονιστή, αντί του 49% του βασικού μισθού του διευθυντή που ισχύει.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.459

1.775

-316

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

390

475

-85

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

273

333

-60

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

226

276

-50

ΣΥΝΟΛΟ

2.348

2.859

-511

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.331

1.538

-207

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

368

427

-59

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

184

214

-30

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

215

250

-35

ΣΥΝΟΛΟ

2.098

2.429

-331

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.150

1.301

-151

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

335

381

-46

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

128

142

-14

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

200

227

-27

ΣΥΝΟΛΟ

1.813

2.051

-238

ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.065

1.183

-118

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

300

333

-33

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

128

142

-14

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

184

204

-20

ΣΥΝΟΛΟ

1.677

1.862

-185

Ένας καθηγητής πανεπιστημίου θα χάσει από τον μισθό και τα βασικά επιδόματα 511 ευρώ τον μήνα και από τα 2.859 ευρώ θα προσγειωθεί στα 2.348 ευρώ. Αν έχει περισσότερα από 25 χρόνια στις απώλειες προστίθενται και 47 ευρώ από την προσαύξηση επιδομάτων λόγω μακρόχρονης υπηρεσίας.

Τα βασικά επιδόματα του κλάδου

Σημειώνεται ότι στους καθηγητές προβλέπεται ότι τα παραπάνω επιδόματα προσαυξάνονται κατά 70 ευρώ μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας (από 117 προηγουμένως).

Για έναν λέκτορα οι μηνιαίες απώλειες είναι 185 ευρώ και ο νέος μισθός συν τα επιδόματα προσδιορίζεται στα 1.677 ευρώ από 1862 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πανεπιστημιακοί απολαμβάνουν έξοδα παράστασης ως εξής: Πρύτανης 250 ευρώ, αντιπρύτανης 200 ευρώ, κοσμήτορας ή πρόεδρος τμήματος 210 ευρώ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ – ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Βασικοί μισθοί

ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
Α/ΓΕΕΘΑ

1.873

2.337

-464

ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΕΛ.ΑΣ κ.ά.

1.698

2.068

-370

Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας

1.584

1.888

-304

Αντιστράτηγος

1.479

1.753

-274

Υποστράτηγος

1.400

1.645

-245

Ταξίαρχος

1.313

1.510

-197

Συνταγματάρχης

1.146

1.295

-149

Αντισυνταγματάρχης

1.033

1.151

-118

Ταγματάρχης

971

1.070

-99

Λοχαγός

928

1.016

-88

υπολοχαγός

910

971

-61

Ανθυπολοχαγός

875

899

-24

Ανθυπασπιστής

823

863

-40

Αρχιλοχίας

796

836

-40

Επιλοχίας

770

800

-30

Λοχίας

718

683

35

Δεκανέας

499

512

-13

Μόνιμος Στρατιώτης

280

288

-8


Σημαντικές είναι οι περικοπές και για τους ένστολους, κλάδος που χαρακτηρίζεται από τους χαμηλούς βασικούς μισθούς και τα επιδόματα που προστίθενται (μειωμένα πλέον) σε αυτούς.

Για παράδειγμα, ένας ταγματάρχης θα δει μονομιάς τον μηνιαίο μισθό του να μειώνεται κατά 99 ευρώ. Στις απώλειες θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 32 ευρώ περίπου από τα επιδόματα εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης. Η λίστα όμως δεν έχει τέλος καθώς θα απολέσει επιπλέον… 10ευρα από άλλα επιδόματα που δικαιούται.

Ταυτόχρονα, όλα τα στελέχη σε στρατό και σώματα ασφαλείας θα χάσουν και από το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητα που ψαλιδίζεται σε 2,60 ευρώ από 2,93 ευρώ την ώρα και με μάξιμουμ 64 ώρες.

Τα βασικά επιδόματα του κλάδου

* Επίδομα εξομάλυνσης:
Ορίζεται σε ποσά από 100 μέχρι 200 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού (σήμερα κυμαίνεται σε ποσά από 111,72 μέχρι 226 ευρώ).

* Ειδικής απασχόλησης:
250€ για ανώτατους αξιωματικούς Ε.Δ. (σήμερα 338 ευρώ)
170€ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές Ε.Δ. (σήμερα 192 ευρώ)
130€ για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες Ε.Δ. (σήμερα 146,45 ευρώ)
225€ για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛΑΣ, Λ.Σ. – Π.Σ. (σήμερα 311 ευρώ)
155€ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους της ΕΛΑΣ, Λ.Σ. και Π.Σ. (σήμερα 175,6 ευρώ)
115€ για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛΑΣ, Λ.Σ. και Π.Σ. (σήμερα 130,43 ευρώ)

*Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης:
Ορίζεται σε ποσά από 26 μέχρι 535 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (σήμερα τα ποσά κυμαίνονται από 29,15 μέχρι 713,26 ευρώ).

* Έξοδα παράστασης:
350 ευρώ για τον Α/ΓΕΕΘΑ (σήμερα 433,13 ευρώ)
215 ευρώ για Α/ΓΕΣ – ΓΕΑ – ΓΕΝ και Αρχηγούς ΕΛΑΣ, Π.Σ. και Λ.Σ. (σήμερα 263,93 ευρώ)
150 ευρώ για Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητή 1ης Στρατιάς κ.λπ. (σήμερα 175,68 ευρώ).

* Επίδομα ευθύνης διοίκησης
Ορίζεται σε ποσά από 28 μέχρι 95 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (σήμερα τα ποσά κυμαίνονται από 25 μέχρι 119 ευρώ).

* Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ικανότητας Ε.Δ.:
Ορίζεται στο ποσό των 43 ευρώ αντί 59 ευρώ που ισχύει για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Ε.Δ.

* Επίδομα ειδικών συνθηκών:
Ορίζεται στο ποσό των 65 ευρώ αντί 72 ευρώ που ισχύει για τα στελέχη των Ε.Δ. και το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του Λ.Σ. και του Π.Σ.

* Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ικανότητας ΕΛΑΣ, Π.Σ. και Λ.Σ.:
Μειώνεται, από 2,93 ευρώ σε 2,60 ευρώ η αποζημίωση για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης και μέχρι 64 ώρες τον μήνα για το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του Λ.Σ. και του Π.Σ.

Πηγή: euro2day.gr

SHARE