Οι δέκα εντολές της τρόικας για να μαζευτούν οι φόροι

FOROSΗ  απευθείας χρέωση τραπεζικών λογαριασμών για τους οφειλέτες του δημοσίου συστήνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ΕΕ, στην έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την πορεία των φορολογικών της Ελλάδας. Γίνονται αρκετές συστάσεις και προτάσεις για την βελτίωση, κυρίως, των εισπράξεων, καθώς  53 δισ. Ευρώ οφειλές στο δημόσιο  μένουν γραμμένες στα βιβλία.

Συστήνεται να γίνουν όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις και σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα να είναι εφικτή η άμεση απόδοση στο δημόσιο υπολοίπων όσων χρωστούν στην εφορία.

Μεταξύ αυτών αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν έχει πετύχει τους 5 από τους 10 φορολογικούς στόχους, ενώ τονίζει ότι πολλές οφειλές παραμένουν γραμμένες στα βιβλία, ύψους 53 δις. Ευρώ(!) και ότι θα μπορούσε να βελτιωθούν οι εισπράξεις αν γίνονταν αλλαγές στη νομοθεσία.

Παράλληλα, αναφέρει ότι σχεδόν το 42% των φορολογούμενων είναι μικροεπιχειρήσεις που αποφέρουν αρνητικά έσοδα περίπου 2,3% σε υποχρεώσεις του ΦΠΑ. Σε σχέση με την κατάσταση σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ δεν εφαρμόζεται ένα κατώτατο όριο εγγραφής.

Επίσης, συμπεραίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος από απάτες ΦΠΑ. Από τις ληξιπρόθεσμες ύψους 35,5 δισ. ευρώ που οφείλουν στο δημόσιο οι 1.500 μεγαλύτεροι οφειλέτες, περίπου το 21% αφορά τον ΦΠΑ. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι εισπράξιμες και σχετίζονται με ψεύτικες εταιρίες ή εταιρίες που δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Οι συστάσεις για τις οφειλές

1. Κάντε σημαντικές αλλαγές στα συστήματα αναγκαστικής είσπραξης, ιδιαίτερα στους τομείς αυτοματοποιημένων υπενθυμίσεων, στο τηλεφωνικό κέντρο πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων και στην απευθείας χρέωση τραπεζικών λογαριασμών.

2. Σαν μέρος του σχεδίου για την εκλογίκευση του δικτύου των τοπικών γραφείων, διασφαλίστε ότι οι μελλοντικές εργασίες για την είσπραξη οφειλών θα ενσωματωθούν στις μεγαλύτερες ΔΟΥ.

3. Διευρύνετε το φάσμα των υποθέσεων της μονάδας μεγάλων οφειλετών

4. Επαναπροσδιορίστε το πρόγραμμα ελέγχων ΠΥΠ / ΕΕΥΕ (Πρόσωπα Υψηλού Πλούτου / Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλού Εισοδήματος) ώστε οι προσπάθειες το 2013 να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς ελευθέρων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος (π.χ. γιατροί και δικηγόροι)

5. Διασφαλίστε ότι τα άτομα υψηλού πλούτου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υψηλού εισοδήματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα προτεραιότητας και δημιουργήστε δυνατότητες σε μια ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην ομάδα αυτή.

6. Δρομογήστε ένα υποχρεωτικό ελάχιστο όριο για την εγγραφή μικροεπιχειρήσεων.

7. Δώστε σε μια συγκεκριμένη μονάδα στη διοίκηση, την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων, και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.

8. Εφαρμόστε μια ταχεία διαδικασία για τη διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το σύστημα του ΦΠΑ.

9. Δημιουργήστε μια μονάδα στη διοίκηση με αρμοδιότητα εντοπισμού περιπτώσεων απάτης ΦΠΑ και συντονισμού δραστηριοτήτων για την πρόληψή τους.

10. Εφαρμόστε το αυτοματοποιημένο σύστημα επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based).

SHARE