ΟΤΕ: Πρόγραμμα εθελουσίας για 700 εργαζόμενους – Τα κίνητρα

ote new
Νέο πρόγραμμα εθελουσίας, κυρίως για εργαζομένους της μητρικής εταιρείας που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση καθώς και για υπαλλήλους που εργάζονται στα καταστήματα ή στην Cosmote ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησης, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Η διοίκηση του οργανισμού ανακοίνωσε πως «η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών εντάσσεται στη στρατηγική μετασχηματισμού του ΟΤΕ  μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίησή τους εκτιμάται σε 85 εκατ. ευρώ περίπου για συμμετοχή 700 περίπου εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ  δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η εταιρεία επωμίζεται το σύνολο του κόστους.

Τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων ΟΤΕ που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
1. Τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου με στόχο την αναπλήρωση μεγάλου μέρους των σημερινών καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης (από 60% έως 90% περίπου, ανάλογα το πρόγραμμα που συμμετέχουν)
2. Την προβλεπόμενη για το προσωπικό ΟΤΕ ΟΤΕ -1,18% αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης
3. Μικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανέρχεται μέχρι του μικτού ποσού των €11.000 περίπου
4. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και
5. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Οι εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για την αυτασφάλιση των εργαζομένων θα καταβληθούν απευθείας από τον ΟΤΕ ΟΤΕ -1,18% στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει σχεδιάσει Ειδικά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων ΟΤΕ (προσωπικό σε διοικητικές υπηρεσίες, καταστήματα, call centers κλπ) που δεν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, καθώς και για εργαζομένους της COSMOTE. Στις οικονομικές παροχές των προγραμμάτων περιλαμβάνονται η προβλεπόμενη για το προσωπικό αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και επιπλέον οικονομικό κίνητρο της τάξης των 20 περίπου σημερινών μικτών μισθών του εργαζόμενου. Επιπλέον, παρέχεται ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

“Τα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζομένους που επιθυμούν να αποχωρήσουν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, δίνουν τη δυνατότητα αποχώρησης με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον” υποστηρίζει η διοίκηση του ομίλου.

SHARE