ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 16,9% στο α’ τρίμηνο – 58,1εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

αρχείο λήψης

Άνοδο 16,9% σε ετήσια βάση εμφάνισε ο ΟΠΑΠ με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 58,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο με το τζίρο του οργανισμού να εμφανίζει επίσης άνοδο 15,8% στα 1,118 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ενίσχυση για 7ο διαδοχικό τρίμηνο κυρίως λόγω της συνεισφοράς των Ελληνικών Λαχείων και την ανθεκτικότητα των κύριων παιχνιδιών.

Τα Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) της εταιρίας, αυξημένα κατά 11,3%, διαμορφώθηκαν στα 356,3 εκ. ευρώ (α’ τρίμηνο 2014: 320,1 εκ. ευρώ) σημειώνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο διψήφια ποσοστιαία αύξηση

Τα EBITDA α’ τριμήνου ανήλθαν σε 93,2 εκ. ευρώ (α’ τρίμηνο 2014: 76,3 εκ. ευρώ), υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας μεγαλύτερη αύξηση έναντι αυτής του κύκλου εργασιών, απόρροια της συνεχιζόμενης και αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Ομίλου.

Το Περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 26,2% αυξημένο κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες

Το Κόστος διάθεσης διαμορφώθηκε στα  25,2 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,6% σε ετήσια βάση, παρά το πρόσθετο κόστος από την πλήρη ενοποίηση της Ελληνικά Λαχεία

Ισχυρή η ταμειακή θέση του ομίλου, στα 264,6 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2015, αναφέρει:

«Όπως και την προηγούμενη χρονιά συνεχίζουμε και στο 2015 με ενισχυμένη την κερδοφορία μας. Οι θετικές μας επιδόσεις καταγράφονται τόσο στα οικονομικά μας αποτελέσματα όσο και στην παραγωγικότητα σε όλο τον Όμιλο της ΟΠΑΠ. Συνολικά, παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε τα προσφερόμενα παιχνίδια.

Παραμένουμε σταθεροί στους στόχους μας για το 2015, προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η επιτυχημένη εισαγωγή των VLTs στην ελληνική αγορά θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει την αγορά ακινήτων. Η εταιρεία μας αποτελεί διαχρονικά στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με σημαντική συνεισφορά».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πωλήσεις: Οι συνολικές πωλήσεις στο α’ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 15,8% στα 1.118,2 εκ. ευρώ έναντι 965,5 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2014, κυρίως λόγω της Ελληνικά Λαχεία η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της το β’ τρίμηνο 2014 καθώς και την ενίσχυση των πωλήσεων των κύριων παραδοσιακών παιχνιδιών του Ομίλου (KINO, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΤΖΟΚΕΡ).

EBITDA: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 93,2 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2015 έναντι 76,3 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο 2014, υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση. Η αύξηση του EBITDA διαμορφώθηκε 6,4 μονάδες υψηλότερα από την αύξηση των εσόδων κυρίως λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου.

Καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 16,9% στα 58,1 εκ. ευρώ έναντι 49,7 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο το 2014.

Αθλητικός Στοιχηματισμός: Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 419,8 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2015 έναντι 395,5 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2014. Οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρουσίασαν αύξηση 7,8% ενισχυμένες για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο ως αποτέλεσμα κυρίως του live betting, το οποίο ενισχύθηκε περαιτέρω στο τρέχον τρίμηνο.

Αριθμολαχεία: Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 2,8% στα 585,8 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2015 έναντι 570,0 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2014. Τα έσοδα από το KINO διαμορφώθηκαν στα 506,3 εκ. ευρώ
υψηλότερα κατά 1,2% σε ετήσια βάση, επιστρέφοντας σε θετική πορεία για πρώτη φορά μετά το λανσάρισμα του ΣΚΡΑΤΣ.

Ελληνικά Λαχεία: Οι πωλήσεις της Ελληνικά Λαχεία ανήλθαν συνολικά στα 112,6 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2015 εκ των οποίων 72,8 εκ. ευρώ προήλθαν από το ΣΚΡΑΤΣ και 39,8 εκ. ευρώ από τα λαχεία. Η τάση των εσόδων α’ τριμήνου της Ελληνικά Λαχεία αντανακλά την ομαλοποίηση των επιδόσεων των παιχνιδιών σε επίπεδα τα οποία αναμένονται και για το υπόλοιπο έτος.

Αποδόσεις σε νικητές: Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο α’ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 761,9 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 68,1% των συνολικών πωλήσεων έναντι 66,8% στο α’ τρίμηνο 2014, κυρίως λόγω της αυξημένης απόδοσης κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που διαμορφώθηκε στο 71,8% έναντι 67,9% στο α’ τρίμηνο 2014. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του live betting στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, με συνέπεια την αύξηση της επισκεψιμότητας και αντίστοιχα των εσόδων. Το payout του KINO στο α’ τρίμηνο 2015 αυξήθηκε οριακά σε 69,5% έναντι 68,8% στην αντίστοιχη περίοδο 2014.

SHARE