ΟΠΑΠ: Ανοίγει τη διαδικασία «Gaming Hall» για ιδιώτες

27-11-opap

Μετά την επιτυχία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λειτουργία καταστήματος Play ΟΠΑΠ, όπως ονομάζονται τα Gaming Halls, από ιδιοκτήτες πρακτορείων, ο ΟΠΑΠ προχωρά στο επόμενο βήμα ανοίγοντας τη διαδικασία και για ιδιώτες – συνεργάτες για τα εναπομείναντα από τα 16.500 VLTs.

Αρκετοί από τους πλέον των 500 ιδιοκτήτες πρακτορείων που συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία και κατέθεσαν μέχρι τα τέλη του 2014 τη σχετική αίτηση στον ΟΠΑΠ βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

Οι ιδιώτες καλούνται τώρα να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν κι η διοίκηση του ΟΠΑΠ ανοίγει παράθυρο για τους πράκτορες. Στη νέα φάση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι ιδιοκτήτες πρακτορείων δεν μετείχαν στην αρχική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στον ειδικό διαδικτυακό τόποόπου παρέχεται και όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.

Ο ΟΠΑΠ εφαρμόζοντας τις διεθνείς πρακτικές και όλα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία έχει βάλει σαφείς προϋποθέσεις στους υποψήφιους συνεργάτες. Προβλέπεται, για παράδειγμα, πως από τους αιτούντες που πληρούν τους όρους της παρούσας θα προτιμηθούν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή διατηρούν μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη λειτουργία καταστήματος VLTs.

Τα οφέλη από τα VLTs

Με τη νόμιμη λειτουργία των VLTs ο ΟΠΑΠ διαμορφώνει ένα νέο τοπίο με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις «καλύτερες πρακτικές» που εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Ταυτόχρονα στον οργανισμό επισημαίνουν πως τα οφέλη θα είναι πολλά και για την ελληνική οικονομία: Θα υπάρξουν αυξημένα φορολογικά έσοδα από το μεγάλο χτύπημα στον παράνομο τζόγο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις ΕΕΕΠ και διεθνείς μελέτες ο παράνομος τζόγος εκτιμάται ετησίως στα 5,5 δισεκατομμύριαευρώ. Επιπλέον, δημιουργούνται 5.500 νέες θέσεις εργασίας στα Gaming Halls, ενώ υπάρχει τόνωση της τοπικής αγοράς real estate και του κατασκευαστικού κλάδου.

Με βάση τη σημερινή νομοθεσία, το 30% των μεικτών εσόδων θα καταλήγει στα δημόσια ταμεία συνεισφέροντας σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη στο κράτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο φορολογούμενο στην Ελλάδα καθώς πέραν των εταιρικών φόρων, βάσει της συμφωνίας αποκρατικοποίησης καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο επιπλέον το 30% των μεικτών εσόδων του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι κατέβαλε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Αυστηρές διαδικασίες

Η επιλογή των Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Gaming Halls από τον ΟΠΑΠ τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και υπό την αίρεση της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Πρακτορείας VLTs που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των επιλεγέντων Υπευθύνων.

Προβλέπεται, για παράδειγμα, πως για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής παιγνίων τον φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού.

Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 – 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχει την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

γ) Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

SHARE