ΟΛΠ: Στις 22 Ιουνίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

olp

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00, θα συνεδριάσει η Ολομέλειά της, για να εξετάσει, εάν η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του ΟΛΠ από την COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED, δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Όπως τονίζεται, «η Ολομέλεια θα εξετάσει, εάν η συγκεκριμένη συγκέντρωση συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους σχετικές και επηρεαζόμενες αγορές, παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης α) εγχώριου φορτίου και β) μεταφορτούμενου φορτίου στην ελληνική επικράτεια και, αν μπορεί, για το λόγο αυτό, να εγκριθεί».

Επίσης, σημειώνεται ότι, λόγω του αυξημένου βαθμού συγκέντρωσης, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, αλλά και της συνένωσης του πρώτου και του τρίτου σημαντικότερου ανταγωνιστή στον κλάδο, κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης της συγχώνευσης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.

«Η έρευνα σε βάθος επικεντρώθηκε, ιδίως, στις πιθανολογούμενες οριζόντιες και κάθετες επιπτώσεις συντονισμένης και μη συμπεριφοράς από τη σκοπούμενη συγκέντρωση, στη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και στις δημιουργούμενες αποτελεσματικότητες».

Στην ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρεται ότι, «σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν οικονομικοί έλεγχοι και ελήφθη, μεταξύ άλλων, υπόψη σημαντικός αριθμός μελετών, τα οποία και αποτυπώνονται στην εισήγηση, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων».

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

SHARE