Ξεκινά επίσημα η διαιτησία του Δημοσίου με την Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές

Επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Με την κοινοποίηση αυτή ξεκινά επίσημα η διαδικασία της Διαιτησίας, σημειώνει το υπουργείο.

Η Διαιτησία σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες. Το επίμαχο ζήτημα είναι η μεταλλουργική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στις Σκουριές, και ειδικότερα η επιτόπου δοκιμή σε ημιβιομηχανική κλίμακα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash smelting) που προβλέπεται στη σύμβαση.
Το αντικείμενο της διαιτησίας, δηλαδή τα αιτήματα του ελληνικού Δημοσίου προς την εταιρεία είναι:

1. Να αναγνωριστεί από την πλευρά της εταιρείας η υποχρέωση για κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Χρυσού, Αργύρου και Χαλκού στη θέση Μαντέμ Λάκκος

2. Να αναγνωριστεί από την πλευρά της εταιρείας πως η τεχνική μελέτη που έχει υποβληθεί το 2014 για την μεταλλουργική μονάδα αποτελεί τροποποίηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.

3. Να αναγνωριστεί πως δεν μπορεί να παραχθεί κάποιο άλλο μετάλλευμα από όσα έχει δεσμευθεί.

Πάντως, τα αιτήματα δεν σχετίζονται με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεγονός το οποίο μένει να φανεί εάν θα επηρεάσει τις προσεχείς κινήσεις της εταιρείας.

 

 

SHARE