Νηρεύς: Στις 8 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση

Η Νηρεύς προσκαλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής.

Μεταξύ των θεμάτων της γενικής συνέλευσης οι οικονομικές καταστάσεις του 2016, η μη διανομή μερίσματος και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών.

Σε περίπτωση μη απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στον ίδιο τόπο. Τυχόν Β’ επαναληπτική θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.

SHARE