Νέος νόμος για τα Εθνικά Κληροδοτήματα

KLHRODOTHMATAΝέο σχέδιο Νόμου για τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομίες ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στόχος η αξιοποίησή τους  και η συμβολή τους στα δημόσια έσοδα, τα οποία υπό προϋποθέσεις και σε βάθος χρόνου, μπορούν να ενισχυθούν με πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 10.000 κληροδοτήματα, από τα οποία όμως περισσότερα από τα μισά βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της εκκαθάρισης, χωρίς δηλαδή να έχουν αρχίσει να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο έχουν διατεθεί από τους εντολείς τους.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων για την καταγραφή με συστηματικό και ενιαίο τρόπο των κοινωφελών περιουσιών, η απλοποίηση της διαδικασίας όσον αφορά τις σχολάζουσες κληρονομίες και τον διορισμό κηδεμόνα, με άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτερη εγγραφή των δημοσίων εσόδων.

Ο συντονισμός της ομάδας εργασίας  για το θέμα των Εθνικών Κληροδοτημάτων έχει ανατεθεί στον Κωνσταντίνο Μαγουλά, Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου και για το θέμα των Κληρονομιών που σχολάζουν, στον Χρήστο Αυγουλά, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

 

SHARE