ΝΕΟ ΕΣΠΑ: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2020 – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΝΕ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Untitled

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 που κατατέθηκε επισήμως στις Βρυξέλλες από το υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακτηθούν τα 40 δισ. ευρώ του ΑΕΠ που χάθηκαν στη διάρκεια της κρίσης έως το 2020.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ στις οποίες βασίστηκε το νέο ΕΣΠΑ, το ΑΕΠ θα φτάσει έως τα 223 δισ. ευρώ το 2020 ενώ οι δημόσιες επενδύσεις (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου Γενικής Κυβέρνησης) από 4 δισ. ευρώ το 2013 θα αυξάνονται ετησίως σε 4,46 δισ. ευρώ έως το 2020.

Το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει ακόμη: Διπλασιασμό των δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία, ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 20% επί της μεικτής τελικής κατανάλωσης, αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τις ηλικίες 20 έως 64 ετών από 55% στο 70%, δημιουργία 1 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης έως το 2020 και μείωση των ατόμων που είναι σε κατάσταση φτώχειας.
Σε ότι αφορά τα κονδύλια, προτεραιότητα θα δοθεί σε κλάδους όπως: ο τουρισμός, η ενέργεια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η φαρμακοβιομηχανία, η πληροφορική, οι επικοινωνίες, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές και τα logistics αλλά και το εμπόριο.

Στόχοι 2020 του νέου ΕΣΠΑ

SHARE