Μινωικές Γραμμές: Η Grimaldi Euromed αγόρασε συνολικά 2.200 μετοχές

minoan_lines_1_2

Η Grimaldi Euromed, εταιρεία που είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi, προέβη σε αγορά συνολικά 2.200 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών. Η εταιρεία .

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προέβη στις 08/04/2016 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.840,00 , στις 11/04/2016 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.840,00 και στις 12/04/2016 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.380,00.

SHARE