Μεγαλύτερη των εκτιμήσεων η ύφεση στο α΄τρίμηνο του 2016

aepΑκόμα βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί ήταν η ύφεση της ελληνικής οικονομίας του πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,5 % σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 0,4% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-05-2016. Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2015, υποχώρησε κατά 1,4% έναντι της μείωσης 1,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση, σημειώνει η στατιστική υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015.
Μείωση κατά 3,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,2%.
Μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,3% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015.
Μείωση κατά 11,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 23,4%.
Μείωση κατά 12,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 26,6%.

SHARE