ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΤΕΛΟΣ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ! – Αθεώρητα, απλά τιμολόγια θα εκδίδουν οι ελευθεροι επαγγελματίες

MPLOKAKIA EFORIA 1 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να θεωρούν τα τιμολόγια που εκδίδουν. Αυτό σημαίνει μια επίσκεψη λιγότερη στην εφορία για τη θεώρηση και μια επίσκεψη λιγότερη στο ασφαλιστικό τους ταμείο για τη λήψη πιστοποιητικού ασφάλισης η οποία απαιτείται για τη θεώρηση των αποδείξεων που εκδίδουν.

Από τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προκύπτει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν πλέον αθεώρητα τιμολόγια αντί για θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευματίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.

Επίσης αθεώρητα τιμολόγια θα μπορούν να εκδίδονται από τους εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» οι οποίοι είναι επί της ουσίας μισθωτοί, υπό την προϋπόθεση όμως ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες καθώς και στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι παραπάνω φορολογούμενοι, εφόσον εκδίδουν χειρόγραφα τα φορολογικά τους στοιχεία, δεν είναι υπιοχρεωμένοι να κάνουν τίποτε άλλο από το να αποκτήσουν ένα απλό μπλοκ τιμολογίων, να το αριθμήσουν και να το σφραγίσουν σε κάθε σελίδα του με την επαγγελματική τους σφραγίδα (περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο και αρμόδια εφορία). Ειδικοί επί των φοροτεχνικών θεμάτων σημειώνουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαθέτουν δελτίο αποδείξεων παροχής υπηρεσιών το οποίο δεν έχει εξαντληθεί μπορούν να το εξαντλήσουν και στη συνέχεια να αποκτήσουν μπλοκ τιμολογίων το οποίο θα χρησιμοποιήσουν χωρίς θεώρηση. Να σημειωθεί επίσης ότι αναφορικά με την παρακράτηση φόρου δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στη νομοθεσία. Έτσι, η παρακράτηση του φόρου παραμένει στο 20% της αμοιβής.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιώτες οι οποίοι δεν υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές που εισπράττουν θα συνεχίσουν να εκδίδουν θεωρημένες από την εφορία αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

SHARE