ΜΙΣΘΟΙ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: “Νέα μέρα” για 600.000 εργαζόμενους – Δείτε ποιές συλλογικές συμβάσεις λήγουν

 

MISTHOS Την Πέμπτη  14 Φεβρουαρίου, ημέρα του…Αγιου Βαλεντίνου, λήγουν 42 κλαδικές συμβάσεις  εργασίας και 600.000 εργαζόμενοι σε σημαντικούς κλάδους, όπως τράπεζες, βιομηχανίες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις 30% κατά μέσο όρο στις αποδοχές τους, αλλα  και ενώπιον του ζητήματος της υπογραφής ατομικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι σε κλάδους στους οποίους λήγουν οι συλλογικές συμβάσεις, όπως μεταξύ άλλων τραπεζοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι στη βιομηχανία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις- εφόσον δεν υπάρξουν νέες κλαδικές συμβάσεις έως τις 14 Μαΐου, οπότε λήγει η μετενέργεια, θα χάσουν τα πάσης φύσεως επιδόματα τα οποία εισέπρατταν. Μετά την πάροδο των τριών μηνών, διατηρούνται μόνο οι όροι που αφορούν το βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλέπονται.

Οι κλαδικές συμβάσεις που λήγουν υπολογίζονται σε 42 και ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτουν σε 600.000. Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου λήγει επίσης η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Από την 1η Απριλίου νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, θα τεθεί σε ισχύ. Το νέο σύστημα θα διαμορφωθεί με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία προβλέπεται να ορισθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2013.  Η διαδικασία, που προβλέπει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς όμως δεσμευτικό χαρακτήρα, θα λάβει υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας.

SYLLOGIKES SYMBASEIS

ΠΗΓΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν, για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός έχει ορισθεί σε 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο 26,18 ευρώ. Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός έχει ορισθεί 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.

Με βάση τις ρυθμίσεις που έγιναν στα εργασιακά, η καθολική ισχύς της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας, σε ό,τι αφορά τους μισθολογικούς όρους, καταργείται. Οι τριετίες διατηρούνται, αλλά παραμένουν «παγωμένες» έως την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, το 2016, και μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Από τον Απρίλιο το επίδομα γάμου καταργείται, με αποτέλεσμα τη μείωση του κατώτερου μισθού κατά 10%.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σημειώνεται πως όσοι εργοδότες δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, από το Νοέμβριο -οπότε και ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος- είχαν τη δυνατότητα να μην καταβάλλουν το επίδομα.

Εργοδότες – επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δεν δεσμεύονται, από την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ορίζει.

Από την 12.11.2012 οι συγκεκριμένοι εργοδότες – επιχειρήσεις δεσμεύονται από το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο που ορίζεται από τις περ. 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες). Το νέο σύστημα καθορισμού κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά το α’ τρίμηνο του 2014 προς την απλότητα και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του, τη συμβολή του στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που είναι και ο επιδιωκόμενος στόχος.

 

SHARE