ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – MIG – Μεγάλη αναδιάταξη του επιχειρηματικού χάρτη

vgeno sallas

Tον δρόμο για νέες μεγάλες συμφωνίες που θα αναδιατάξουν το επιχειρηματικό σκηνικό, ανοίγει το μεγάλο deal σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά το 17,7% των μετοχών της MIG, έναντι 250 εκατ. ευρώ.

Με την εν λόγω συμφωνία, υλοποιείται πλήρως η πρόσφατη έκκληση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου Προβόπουλου,  για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και δημιουργία μεγάλων, υγειών επιχειρηματικών μονάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bankwars.gr:

1. Η ΑΝΕΚ η οποία έχει μεγάλα δάνεια στην Πειραιώς,  περνάει στον όμιλο Attica που ανήκει στη MIG

2. Το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν μεταβιβάζεται στο ΥΓΕΙΑ

3. Σύντομα η ΜΕΒΓΑΛ περνάει στη VIVARTIA, ενώ ειδικά στον χώρο των τροφίμων όπου η Πειραιώς έχει αποκτήσει την Αγροτική Τράπεζα και τα δανειακά χαρτοφυλάκια γνωστών επιχειρήσεων, θα υπάρξουν σύντομα νέες συνέργειες

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ MIG

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG, «υπεγράφη στρατηγική συμφωνία με τον όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Η συμμετοχή του ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμυρίων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο ομιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.

Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια, είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής. Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.

Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους. Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοινώνει ότι, ως βασικός πιστωτής της Marfin Investment Group (MIG) και στο γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων με την εταιρία δανειακών συμβάσεων, υπέγραψε με την MIG συμφωνία -πλαίσιο η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της Τράπεζας σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των €90 εκατομμυρίων τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της MIG.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του ομίλου της MIG.

Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο ομίλων όπως επίσης και των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

SHARE