Λ. Κατσέλη: Στόχος ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο – Οι τρεις στρατηγικοί πυλώνες της Εθνικής Τράπεζας

louka«Το ζητούμενο σήμερα, όσο ποτέ, είναι η προώθηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις και θα μετασχηματίσει, με αιχμή την εξωστρέφεια και την καινοτομία, την παραγωγική μας βάση», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας  κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, σε εκδήλωση (Μέγαρο Μελά, 28/5/2015) της «Πρωτοβουλία για μία Βιώσιμη Ελλάδα Sustainable Greece 2020».

Η κυρία Κατσέλη επεσήμανε ότι: «Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βρίσκεται η χώρα μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε η Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη το 2015, στη διαμόρφωση και σύνταξη της οποίας συμμετείχα ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συμμετοχή τεσσάρων ακόμη ιδρυμάτων από το εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση είχε φέτος ως κεντρικό θέμα τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασύνδεσή της με τις δημόσιες πολιτικές. Τρείς είναι οι βασικές διαστάσεις της Βιωσιμότητας όπως τίθενται στην Έκθεση: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Οι τρείς αυτές διαστάσεις πρέπει να ολοκληρώνονται σε ένα συνεκτικό και ισορροπημένο πλαίσιο. Για να ανταποκριθούμε θετικά και αποτελεσματικά σε αυτή τη πρόκληση, τρείς είναι οι βασικές προϋποθέσεις:

Πρώτον, η προώθηση και επένδυση σε καινοτόμα παραγωγικά clusters.

Δεύτερον, η διαρκής ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασιών και συνεργειών.

Τρίτον, η διασύνδεση της χρηματοδότησης με τις δημόσιες πολιτικές.

Σύμφωνα με την Λούκα Κατσέλη, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας  ανταποκρίνεται σε αυτό το μοντέλο Βιωσιμότητας στη βάση τριών Στρατηγικών της Πυλώνων:

Πρώτον: διαρκής ενίσχυση της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου.

Δεύτερον: ανταπόκριση με όλες τις δυνάμεις της στο σπουδαιότερο και πλέον κρίσιμο στοίχημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, που είναι η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, ο παραγωγικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτον: συνέχιση και διεύρυνση της τεράστιας παράδοσης και παρακαταθήκης της Εθνικής Τράπεζας  στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με αναβάθμιση του πλαισίου σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου.

Σταθερή στις δεσμεύσεις της, η Εθνική Τράπεζα, συνέχισε και το 2014, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, το ευρύ κοινωνικό της έργο, υλοποιώντας τους στόχους που είχαν τεθεί για τη στήριξη, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, στο τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε την έκδοση της «Κάρτας Αλληλεγγύης» η οποία προορίζεται να χορηγηθεί σε 150.000 οικονομικά ασθενείς οικογένειες για την διενέργεια αγορών από καταστήματα εμπορίας τροφίμων, στο πλαίσιο του Νόμου Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ, θέλοντας να συμβάλει ακόμη ενεργότερα στις προσπάθειες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αναλαμβάνει την παροχή χορηγίας 600.000 ευρώ για την έκδοση κάρτας κάλυψης επισιτιστικών αναγκών άπορων μαθητών για το 2015 και το 2016».

SHARE