Λ. Κατσέλη: Καθοριστική η διαχείριση των «κόκκινων δανείων» – O ρόλος της Εθνικής Τράπεζας στην οικονομία

dioikhsh ete2Η απελευθέρωση κεφαλαίων τα οποία είναι σήμερα δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και η διοχέτευσή τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την τόνωση των επενδύσεων, την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας σε εκδήλωση του QualityNet Foundation για την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Ταυτόχρονα η βιώσιμη ρύθμιση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων επιτρέπει την επανένταξή δανειοληπτών στην οικονομία και σε μια κανονική τραπεζική συμπεριφορά.

Η κ.Κατσέλη επισήμανε ότι η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας, απαιτεί την ανάπτυξη νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς ή κλάδου. Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν οι πόροι, να είναι γνωστές οι ανάγκες, αλλά να μην υπάρχουν τα εργαλεία που θα αντιστοιχήσουν τους μεν στις δε, πρόσθεσε.

Μιλώντας για την πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι δίνει έμφαση και στηρίζει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κυκλώματος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, μέσω συμβολαιακού τύπου προγραμμάτων, όπου γίνεται εφικτός ο εκσυγχρονισμός όλου του παραγωγικού – συναλλακτικού κυκλώματος.

Επίσης προωθεί Καινοτόμα αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία όπως η Χρηματοδότηση Αλυσίδων Αξίας. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αλυσίδες αξίας παραγωγής και όπως ανακοίνωσε η κ,.Κατσέλη η Εθνική ξεκινά τον επόμενο μήνα με τη χρηματοδότηση συστάδας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων.

Έχοντας εγγυημένη τη τελική ζήτηση από τον τελικό αγοραστή, προσφέρουμε στις ΜΜΕ που προμηθεύουν κάθε πλοίο, συνολικές χρηματοδοτικές λύσεις, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την διεύρυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, τις εξαγωγές και τελικά τον οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια στρατηγική win-win-win καθώς μέσω του εργαλείου αυτού ωφελείται ο τελικός αγοραστής, η κάθε συνεργαζόμενη ΜΜΕ που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επωφελείς όρους και η ίδια η Τράπεζα που διευρύνει τις δραστηριότητες της με ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, επισήμανε.

Η πρόεδρος της Εθνικής, στην εκτενή αναφορά της, έδωσε έμφαση και στην ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων, με επίκεντρο την πράσινη οικονομία, όπως μεταξύ άλλων στο «Πράσινο Δάνειο», δηλαδή δάνειο που δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, το πρόγραμμα «Εστία Πράσινη», ένα στεγαστικό προϊόν, το οποίο χορηγείται με σκοπό την αγορά ή ανέγερση κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης ή την επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή της, το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό Σπίτι», που παρέχει δανειοδότηση για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε ταράτσα ή στέγη και την συμμετοχή της ΕΤΕ στο πρόγραμμα JESSICA με ανάληψη των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Περιβάλλοντος με σύμβαση που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 83,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», που στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να έχει την πρώτη θέση όσον αφορά στον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκταμιεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι με βάση ποιοτικά κριτήρια, εκτός των οικονομικών κριτηρίων, κάθε επιχείρηση θα κατατάσσεται σε βαθμίδα περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου, η οποία, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τραπεζικά κριτήρια (π.χ. ποιότητα εξασφαλίσεων, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης, business plan κλπ.) θα λαμβάνεται υπόψη στη συνολική διαμόρφωση των όρων συνεργασίας με την Τράπεζα.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη η Εθνική Τράπεζα μέσα από μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προσανατολισμένων στην κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, είπε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Και πρόσθεσε: Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί δραστηριότητες που προωθούν την περιβαλλοντική συνείδηση και συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην προστασία των φυσικών πόρων, και για το σκοπό αυτό αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα και πρακτικές. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε σε οικολογικά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, εξειδικευμένα επενδυτικά προϊόντα όπως αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε εταιρείες με δραστηριοποίηση στον τομέα ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, κλπ.

SHARE