ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Νέα πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

ImageHandler

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Κατσέλη εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) κι ορίστηκε επίσης ως εκπρόσωπός της στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Επίσης, εξέλεξε ως αντιπροέδρους τον Άνθιμο Θωμόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Βασίλειο Ράπανο, πρόεδρο του δ.σ. της Alpha Bank και τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο του δ.σ. της Eurobank Ergasias.
Η κυρία Κατσέλη ορίστηκε επίσης από το δ.σ. της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο δ.σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Στο δ.σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας την κυρία Κατσέλη θα αναπληρώνει ο κ. Καραμούζης.

SHARE