Κ. Σημίτης: Κίνδυνος δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής

Ï Êþóôáò Óçìßôçò óå óôéãìéüôõðï áðï ôçí ïìéëßá ôïõ ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôï âéïôå÷íéêü åðéìåëçôÞñéï,óÞìåñá Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2009 ( EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ )

Για κίνδυνο δημιουργίας «τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας» στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής προειδοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός, κ. Κώστας Σημίτης, σε δήλωσή του. 

«Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αρχίζει την Πέμπτη, πρόκειται να αποφασιστεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το Συμβούλιο Κορυφής στις 17/3/2016 είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές “το ταχύτερο δυνατόν”.  Η Ελλάδα θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα μήπως με την εσπευσμένη αυτή έναρξη δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος της», αναφέρει ο κ. Σημίτης και διευκρινίζει:

«Συγκεκριμένα: η Ένωση αποφάσισε το Δεκέμβριο του 1999 στο Ελσίνκι ότι κάθε υποψήφιο κράτος θα πρέπει να φέρνει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου τις συνοριακές του διαφορές με ένα κράτος μέλος.  Στην προκείμενη περίπτωση δηλαδή η Τουρκία τις διαφορές που ισχυρίζεται ότι έχει με την Ελλάδα.  Εάν η κυβέρνηση δεν υπενθυμίσει την απόφαση αυτή και δεν υπάρξει σχετική δήλωση της Ένωσης ότι η απόφαση εξακολουθεί να ισχύει θα συμβεί το εξής:  Η Τουρκία θα ισχυριστεί, οποτεδήποτε δημιουργήσει πρόβλημα με την Ελλάδα, ότι ο κανόνας που καθιερώθηκε στο Ελσίνκι έχει παύσει να ισχύει λόγω αχρησίας. Μπορεί κατόπιν τούτου να προβάλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει εις βάρος της Ελλάδας».

«Αν θέλουμε ειρήνη, συνεργασία και διεθνή στήριξη πρέπει να επιμένουμε σε ρυθμίσεις που αποκλείουν μελλοντικές αντιπαραθέσεις.  Αλλιώς θα είμαστε έρμαιοι προβλημάτων της κάθε στιγμής, όπως σήμερα του προσφυγικού», προσθέτει ο πρώην πρωθυπουργός.

SHARE