«Κινδυνεύουν» 20.000 τραπεζοϋπάλληλοι

Σε άμεσο κίνδυνο θέτει η συρρίκνωση του τραπεζικού δικτύου, που θα προκύψει από τη συνένωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, την εργασία 20.000 υπαλλήλων.

Το πλεονάζον προσωπικό θα βρεθεί στην πόρτα της εξόδου, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει στην κλίμακα της ιεραρχίας. Στόχος των νέων σχημάτων είναι να συμπιέσουν το λειτουργικό κόστος στο ελάχιστο δυνατό.

Όπως αναφέρει το Έθνος, η εργασία για 20.000 τραπεζοϋπαλλήλους τίθεται σε κίνδυνο σε σύνολο 56.000 που εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων τραπεζιτών, με την ολοκλήρωση των νομικών συγχωνεύσεων οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών θα κληθούν να συρρικνώσουν το νέο δίκτυο που θα προκύψει από τη συνένωση των τραπεζών, ενώ σταδιακά -και σε βάθος διετίας- θα απομακρύνουν και το «πλεονάζον» εργατικό δυναμικό.

SHARE