“Λουκέτο” στο “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο” – Απολύονται 20 εργαζόμενοι

paraktioΤην εκκαθάριση και κατάργηση της εταιρείας Παράκτιο Αττικό μέτωπο, η οποία είχε αναλάβει την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Το “λουκέτο” στην εταιρεία θα σημάνει την απόλυση 20 εργαζομένων.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που συστάθηκε με το ν. 4146/2013 τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.

Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβίβασής τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) , απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

SHARE