«Καμπάνα» 9,8 εκατ. στην Colgate Palmolive από την Επιτροπή Ανταγωνισμού -Πρόστιμα σε Βασιλόπουλο, Σκλαβενίτη, Μάκρο

Πρόστιμα σχεδόν 10 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Colgate Palmolive για το γεγονός ότι υιοθέτησε ρήτρα παράλληλων εισαγωγών για την εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο της ίδια απόφασης μάλιστα επέβαλε πρόστιμο και σε πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφαση της έκρινε (ομοφώνως) ότι οι εταιρίες του ομίλου COLGATE – PALMOLIVE (COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ) και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (κατά πλειοψηφία) υιοθέτησαν ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια, τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής», κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

«Η αυτή παράβαση καταλογίστηκε (ομοφώνως) και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ (Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Μάκρο ΚΑΣ & ΚΑΡΥ, ΧΑΕΕ ΑΕ, Πέντε ΑΕ και Κυψέλη».

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε (ομοφώνως) ότι οι ως άνω εταιρίες του Ομίλου Colgate Palmolive «καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην ελληνική αγορά αναφορικά με τα καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες (τζάμια), με τη θέσπιση και διατήρηση του συμβατικού όρου περιορισμού των παράλληλων εισαγωγών σε συμβάσεις με πελάτες τους στην εν λόγω σχετική αγορά καθαριστικών τζαμιών, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ».

Με βάσει τις παραδοχές αυτές η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο εις ολόκληρον και αλληλεγγύως στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E., COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ και COLGATE-PALMOLIVE COMPANY συνολικού ύψους €8.671.267 για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και €747.518 για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τους στο συγκεκριμένο απορρυπαντικό.

Επέβαλε, επίσης, πρόστιμο αυτοτελώς στις εταιρίες:

i. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνολικού ύψους €474.714.

ii. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους €213.297

iii. ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., συνολικού ύψους € 183.330

iv. ΠΕΝΤΕ Α.Ε., συνολικού ύψους €143.922, και

v. ΚΥΨΕΛΗ A.E., συνολικού ύψους €1.944.

Τέλος, επέβαλε πρόστιμο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ συνολικού ύψους €400.000 για τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/7, λόγω παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.

SHARE