ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στο δείκτη θεμελιωδών μεγεθών του ΧΑ

 

Οι μετοχές της Σερραϊκής βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ συμμετέχουν στο νέο Δείκτη Θεμελιωδών Μεγεθών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο υπολογισμός του οποίου ξεκινά τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012.

Ο νέος δείκτης σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον οίκο FTSE και πρόκειται για την εισαγωγή μιας νέας τάσης στην ελληνική αγορά αναφορι
κά με τη δημιουργία δεικτών, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία διαφορετική από την ισχύουσα.

Βασικός στόχος του είναι η βελτίωση της εστίασης της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες με θεμελιώδη στοιχεία που ικανοποιούν συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια. Η επιλογή μετοχών για συμμετοχή στο Δείκτη βασίζεται σε ένα πλήθος αριθμοδεικτών, που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών και η Κρι Κρι επελέγη για να συμπεριληφθεί ανάμεσα στις δυναμικές ελληνικές εταιρίες που συνιστούν τον Δείκτη Θεμελιωδών Μεγεθών.

SHARE