Ιονική Ξενοδοχειακή: Ζημίες 2,9 εκ. ευρώ στο 9μηνο

Ζημίες ύψους 2,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Ιονική Ξενοδοχειακή κατά το εννεάμηνο του 2012 , έναντι κερδών 0,4 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 17,2 εκατ. ευρώ., έναντι 23,6 εκατ.  ευρώ πέρυσι.

SHARE