ΙΟΒΕ: Η παράταση των διαπραγματεύσεων πλήττει την οικονομία

iobeΟ ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα επιδεινώθηκε το Μάρτιο και διαµορφώθηκε στις 96,8 από 98,2 µονάδες τον προηγούµενο µήνα,  σύμφωνα με  το ΙΟΒΕ, το οποίο αποδίδει την εικόνα στην παράταση των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία με τους εταίρους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε αντίθεση µε την προηγούµενη καταγραφή του δείκτη, αυτή τη φορά οι επιχειρηµατικές προσδοκίες και η καταναλωτική εµπιστοσύνη κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Σχετική ενίσχυση της απαισιοδοξίας για την πορεία της οικονοµίας καταγράφεται σχεδόν σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες και στις Κατασκευές. «Η ανάκαµψη των δυσµενών προβλέψεων µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες πιστωτικής στενότητας και στην παρατεινόµενη υψηλή αβεβαιότητα για τη γενική πορεία της οικονοµίας. Πολλά ζητήµατα κοµβικής σηµασίας παραµένουν ανοικτά, καθώς αφενός εκκρεµεί η συµφωνία µε τους ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, αφετέρου το όποιο περιεχόµενο αυτής δεν µπορεί ακόµα να αξιολογηθεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Συνολικά, η οικονοµία, σημειώνει, φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, πριν την ενδεχόµενη διαµόρφωση νέων συνθηκών που θα ορίσουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, το πλαίσιο αποφάσεων και προσδοκιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα:

* Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται, µε το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να παραµένει στα ίδια επίπεδα όµως τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να εξασθενούν περαιτέρω.

* Στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα αλλά και τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση επιδεινώνονται, ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες.

* Στο Λιανικό Εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις δεν µεταβάλλονται, όµως οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους επιδεινώνονται και πάλι. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ρευστοποίηση των αποθεµάτων.

* Στις Κατασκευές, καταγράφονται δυσµενέστερες εκτιµήσεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες των επιχειρήσεων και περισσότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την απασχόληση του τοµέα.

* Στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού δεν µεταβάλλονται, ενώ εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο βελτιώνονται, όπως συµβαίνει και µε τις προθέσεις για αποταµίευση, µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας να επιδεινώνονται οριακά.

SHARE