Θ. Φέσσας: « Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική – Nέοι κανόνες – Διαφάνεια- Στόχευση σε τεχνολογία και εξωστρέφεια»

download (1)

Στην επιτακτική ανάγκη μιας βιομηχανικής αναγέννησης με βασικό πυλώνα τις σύγχρονες παραγωγικές επενδύσεις, αναφέρθηκε ο  Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας μιλώντας σήμεραστη Θεσσαλονίκη,στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με θέμα:«Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Οι παράμετροι της παραγωγικής ανασυγκρότησης». Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας που διαχρονικά παρέχουν διατηρήσιμες,ποιοτικές θέσεις εργασίας που ανταμείβουν τη γνώση και τις δεξιότητες.

Για την επιτάχυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι «απαιτείται μια νέα, σύγχρονη λογική για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα αφορά στον νέο αναπτυξιακό νόμο, στα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και στο ΕΣΠΑ».  Στο σημείο αυτό, προχώρησε στην παρουσίαση των βασικών πυλώνων που πρέπει να συνθέτουν μια νέα εθνική επενδυτική λογική, η οποία:

  • Προωθεί την παραγωγική και οικονομική μεγέθυνση με οικοσυστήματα από ΜμΕ γύρω από οργανωμένες (μεγαλύτερες) και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και σταθερές επιχειρηματικές συνέργειες
  • Εστιάζει σε παραγωγικές επενδύσεις με κριτήρια (α) την απόδοση και όχι την απορρόφηση ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο και να επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία, (β) την εξωστρέφεια και την καινοτομία ώστε να δημιουργηθούν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (γ) την αξιοποίηση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και κινήτρων απόδοσης ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αναποτελεσματικές άμεσες επιδοτήσεις.
  • Εδραιώνει μια σταθερή και απλή φορολογία ώστε το κόστος να μην σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «ελπίζουμε και στηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να φέρει μια βιώσιμη συμφωνία», συγχρόνως, όμως,εξέφρασε την ανησυχία του για την προκρούστεια διαπραγματευτική πρακτική κυβέρνησης και εταίρων, με θύμα τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας μας, τονίζονταςότι «η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων δεν φορολογεί τον πλούτο, αλλά ουσιαστικά την εργασία, καθώς αποθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

SHARE