Εφιάλτης οι επισφάλειες στις τράπεζες – Επιδείνωση στα «κόκκινα» δάνεια, παρά τις ρυθμίσεις και τις περιόδους χάρητος

DANEIA KOKKINAΣύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, στα 57 δις ευρώ ανέβηκαν μέσα στο 2012 τα κόκκινα δάνεια. Πάνω από τρεις μήνες καθυστερούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους, ένας στους τέσσερις δανειολήπτες (25%), όταν τον Δεκέμβριο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 16%, τον ίδιο μήνα του 2010 το 10,4% και του 2009 το 7,7%,

Η πιο δύσκολη κατάσταση παρατηρείται στην καταναλωτική πίστη, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φθάνουν στο 35,6% το 2012,  με εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσοστό στο 37% περίπου σήμερα. Στην στεγαστική πίστη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19,9% και στην επιχειρηματική στο 19,6%. Σήμερα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, ανέρχεται στο 20,5% για την στεγαστική και 22,5% για την επιχειρηματική πίστη.

Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν, ότι  παρά τις ρυθμίσεις που γίνονται και μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών συνεχίζουν να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους  και τα ρυθμισμένα δάνεια να καθίστανται και πάλι, σταδιακά, προβληματικά.

SHARE