Ευρωσύμβουλοι: Άνω του 3% οι μεταβολές στα ποσοστά μετόχων

eurosumvouloi

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, μεταβολές άνω του 3% επήλθαν στα ποσοστά των κ.κ. Ευ. Ταυρίδη, Π. Κοκορότσικου και Beth Wittig και όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

Ο κ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, ενημερώνει ότι λόγω της πώλησης 250.000 μετοχών την 19.04.2016 επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και πλέον κατέχει 876.569 μετοχές και ποσοστό 11,012% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τα οποία αναλύονται 100.648 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,264% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) και 775.921 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 9,748% στην ατομική του μερίδα.

Ο κ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, ενημερώνει ότι λόγω της πώλησης 250.000 μετοχών την 19.04.2016 επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και πλέον κατέχει 846.561 μετοχές και ποσοστό 10,635% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τα οποία αναλύονται 89.587 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,125% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) και 756.974 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 9,510% στην ατομική του μερίδα.

H κ. BETH WITTIG, ελέγχων μέτοχος με ποσοστό 100% της εταιρείας “WW INVESTMENTS LLC”, στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχό της, στην συνεδρίαση του Χ.Α. της 19ης Απριλίου 2016, προχώρησε στην αγορά 500.000 μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”. Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρείας ανέρχεται του ορίου του 15% και επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3%. Πλέον διαθέτει 1.521.500 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 19,115 %.

SHARE