Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ από την “Ηρακλής”

aget
Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, θα υλοποιήσει τα επόμενα τρία χρόνια ένα πλάνο επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προϊοντικών καινοτομιών και επενδύσεων για την ελληνική αγορά, ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει από το 2011 έως σήμερα επενδύσεις πάνω από 45,1 εκατομμύρια ευρώ, ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής, στοχεύει στη βελτίωση και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του για την εσωτερική αγορά αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών της πλεονάζουσας παραγωγής, όχι μόνο στις χώρες της Μεσογείου, αλλά και στις χώρες της Μ. Ανατολής και των ΗΠΑ.

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, με 105 χρόνια συνεπούς και αδιάλειπτης λειτουργίας, είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα. H ισχυρή οργανωτική δομή και η αποτελεσματική διαχείριση πόρων έχουν συμβάλει στην πραγματοποίηση σημαντικών εξαγωγών τσιμέντου, κλίνκερ, ελαφρόπετρας, ειδικών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων, σε περισσότερες από 20 χώρες.

Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου για το μέλλον στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

1. Την περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των θαλάσσιων εγκαταστάσεων τσιμέντου σε αντιστάθμισμα της χαμηλής -ακόμα- ζήτησης της εγχώριας αγοράς.

2. Την επίτευξη κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας με συνεχείς βελτιώσεις που προσθέτουν αξία καθώς ο Ηρακλής θα συνεχίσει να εφαρμόζει προηγμένα μοντέλα λειτουργίας.

3. Την καθιέρωση των εταιρειών του ομίλου ως προτιμητέου συνεργάτη για την κατασκευή οικοδομών και υποδομών μέσω διαρκούς καινοτομίας και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον όμιλο LafargeHolcim και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

5. Τη δέσμευση δημιουργίας βιώσιμων οικονομικά & περιβαλλοντικά λύσεων.

“Έχοντας κλείσει 105 χρόνια ενεργούς παρουσίας στην Ελλάδα, έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε στη δυναμική της χώρας και, παρά το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, προχωράμε στην υλοποίηση του πλάνου μας, που θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στις προσπάθειες για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Δεδομένου δε, ότι η αγορά οικοδομικών προϊόντων και ιδιαίτερα του τσιμέντου έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ακόμη πολλές. Στον όμιλο εταιρειών Ηρακλή όμως πιστεύουμε, ότι πρέπει να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας, εστιάζοντας στη μεγάλη εικόνα και τη δυναμική της” επεσήμανε ο κ. Γεώργιος Μίχος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Ηρακλής.

Έχοντας συνεισφέρει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ την πενταετία 2011 – 2015, ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία, δίνοντας αξία καθημερινά σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζόμενους σε 33 σημεία στην Ελληνική επικράτεια και περισσότερους από 1.500 συνεργάτες και εργολάβους, καταβάλλοντας κάθε χρόνο περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή φόρων, εισφορών, μισθών, άλλων λειτουργικών εξόδων και επενδύσεων.

SHARE